Alumnit

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry

Yhteystiedot:

Yhdistyksen puheenjohtaja, kanslianeuvos Juhani Lillberg

juhani@lillberg.com, puh. 0400 690 709

Yhdistyksen sihteeri, informaatikko Marita Jokinen

marita.jokinen@jyu.fi, puh. 041 507 2528

*******************************************************************

Sanna-Mari Hynninen on vuoden alumni 2017

Jyväskylän yliopiston vuoden alumniksi 2017 on valittu Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen.

Sanna-Mari Hynninen valmistui kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2007 pääaineenaan kansantaloustiede.

Hynninen on työskennellyt mm. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen yliassistenttina, Kasvun Roihu Oy:ssä liiketoimintajohtajana, Jämsän Lääkärikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä yksityisyrittäjänä Bundle Oy:ssä. Hänellä on vahvaa kokemusta strategisesta suunnittelusta, liikkeenjohdon konsultoinnista ja pk-yrittäjyydestä.  Hynninen on näkyvä ja merkittävä toimija Keski-Suomessa.

Kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2002 valmistuttuaan Hynninen jatkoi suoraan tohtoriksi asti ja tutkinnot sisälsivät niin valtio-oppia, tilastotiedettä, naistutkimusta, matematiikkaa kuin kasvatustiedettä monen muun aineen ohella.

– Monipuolisista tutkintokokonaisuuksista on ollut vain hyötyä. En näe mitään syytä siihen, että opintojen tulisi rakentua vain jonkin tietyn raamin mukaan. Opintovuodet ovat arvokasta aikaa, jolloin on mahdollista kartoittaa tulevaisuuden suuntia ja mahdollisuuksia myös myöhempää elämää varten. Harvahan meistä pysyy enää täysin samassa ammatissa koko ikäänsä, Hynninen rohkaisee.

– Nykyään valmistuu hyvin rohkeita ja yrittäjähenkisiä nuoria. He ovat äärimmäisen arvokkaita etenkin pienille ja kasvaville yrityksille. Rohkaisenkin lähestymään yrityksiä ja yrittäjiä suoralla ja ammattimaisella otteella. Usein odotuksena onkin, että vastavalmistuneet korkeakoulutetut tuovat mukanaan uudenlaista kehitysotetta, Hynninen arvioi.

Työtä ja uramahdollisuuksia on hänen mukaansa hyvin mahdollista luoda pitkälti myös itse esimerkiksi oman yrityksen perustamisella. Liikaa paineita Hynninen ei kuitenkaan asettaisi vielä opiskeluaikaan.

– Halusin itsekin valmistua suhteellisen nopeasti ja tein kaiken lisäksi töitä samaan aikaan. Jälkikäteen ajateltuna vähempikin olisi riittänyt, sillä asiat etenivät joka tapauksessa ihan mallillaan. Elämä kyllä kantaa ja sattuma vaalii valmistunutta, Hynninen pohtii.

– On myös tärkeää verkostoitua avoimin mielin ja kohdella toisia hyvin. Koskaan ei voi tietää, kenen kanssa tulet joskus tekemään yhteistyötä, tai keneltä tulet tarvittaessa saamaan apua takaisin. Unelmistaan kannattaa myös puhua ääneen, sillä sitä kautta ne tuppaavat usein myös toteutumaan.

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry palkitsi ansioituneen Jyväskylän yliopistosta valmistuneen henkilön eli vuoden alumnin kauppakorkeakoulun esityksestä. Julkistaminen tapahtui yliopistopäivien iltajuhlassa perjantaina 27.10.2017.

Sanna-Mari Hynnisen haastattelu Tiedonjyvässä 
https://www.jyu.fi/tiedonjyva/alumnipalsta/kauppatieteiden-tohtori-asettautui-yrittajyyden-nakoalapaikalle

Lisätietoja:

  • Sanna-Mari Hynninen, p. 050 563 7780, sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi
  • Hallintopäällikkö Kirsi Murtosaari, puh. 040 745 6156, kirsi.murtosaari@jyu.fi, kauppakorkeakoulu
  • Kanslianeuvos Juhani Lillberg, Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n puheenjohtaja, puh. 0400 690 709, juhani@lillberg.com

*******************************************************************

Punaperjantai, Opiskeleva Oikeisto, Rentukan riemut …

Kiihkeää opiskelijaelämää 1970-luvun Jyväskylässä

”Näin sen muistamme” -paneeli Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S212 maanantaina 24.4.2017 klo 18-20

Paneeli on katsottavissa Moniviestimessä:

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/museo/jykys-seminaari

Opiskelijaliike politisoitui vahvasti myös Jyväskylän yliopistossa 1960-lopussa. Vasemmistovirtaus oli vahva erityisesti 1970-luvun alkupuolella – kantaa otettiin, mielenosoituksia järjestettiin, vallankumousta suunniteltiin.  Jyväskylän Opiskelevat Sosialistit (JOS) veti puoleensa monet aikansa älyköt.  Ylioppilaskuntaa johdettiin vasemmiston ja keskustan yhteisin voimin. Jyväskylän Opiskeleva Oikeisto (JOO) koetti pistää tiukasti kampoihin. Suuret kysymykset liittyivät hallinnon- ja tutkinnonuudistukseen. ”Mies ja ääni” -iskulause ja FYTT olivat opiskelijoiden huulilla.

Vai olivatko sittenkään kaikkien? Oliko suurin osa tuonkin ajan opiskelijoista sivussa ajan kiihkeistä tapahtumista, keskittyen opiskeluun ja opiskelijaelämän riemuihin? Oliko ainejärjestöillä tai osakunnilla riviopiskelijoille suurempi merkitys kuin poliittisilla järjestöillä? Veikö Rentukka voiton ylioppilastalon Punaperjantaista?

Mitä ajattelevat näistä ajoista ja tapahtumista tuon ajan merkittävät ylioppilaspoliitikot? Saiko politiikka yliotteen? Oliko Jyväskylä punaisin yliopisto? Mitä saavutettiin, missä petyttiin? Maanantaina 24.4. saman pöydän äärelle kokoontui neljä 1970-luvun näkyvää ylioppilaspoliitikkoa,  Markku Andersson (JOO), Alpo Karila (JOS), Antero Vesterinen (JOK) sekä Markku Väätäinen (JSO). Puheenjohtajana toimi tuon ajan epäaktiivi opiskelija, emeritusprofessori Hannu Tervo.

Tilaisuuden järjestävit Jyväskylän Yliopiston Alumnit JYKYS ry. sekä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo (Avoimen tiedon keskus).

Paneelin tallenne Moniviestimessä (moniviestin.jyu.fi) -> Erillislaitokset -> Museo. Suora linkki: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/museo/jykys-seminaari

Lisätietoja: Hannu Tervo, hannu.t.tervo@jyu.fi

*******************************************************************

Kari Jukarainen on vuoden alumni 2016

Jyväskylän yliopiston vuoden alumniksi 2016 on valittu Riihimäen lukion rehtori ja ruotsin ja saksan lehtori Kari Jukarainen.

Kari Jukarainen valmistui filosofian maisteriksi ja aineenopettajaksi Jyväskylän yliopiston ruotsin kielen laitoksesta vuonna 1996 pääaineenaan ruotsin kieli ja sivuaineinaan germaaninen filologia sekä yhteiskuntapolitiikka.

Työuransa Kari Jukarainen on tehnyt ruotsin ja saksan opettajana. Hän on työskennellyt pitkään Riihimäellä, jossa hän on toiminut kielten opettajan tehtävien lisäksi myös Riihimäen lukion apulaisrehtorina ja rehtorina viimeiset 16 vuotta.

Rehtorin toimen ohella Jukarainen on vuodesta 2008 toiminut Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n puheenjohtajana. SUKOL tekee työtä kieltenopettajien ja kieltenopetuksen aseman parantamiseksi ja kielitaidon monipuolistamiseksi. SUKOL on valtakunnallinen vaikuttaja kielten opetuksen kentällä, ja se antaa lausuntoja ja laatii vetoomuksia ajankohtaisista kielenopetukseen liittyvistä asioista. Jukaraisella onkin näköalapaikka maamme kieltenopetuksen tilaan.

– Olen huolestunut suuntauksesta, että kieliä opiskellaan ja opetetaan Suomessa yhä vähemmän samaan aikaan kun maailmastamme tulee yhä kansainvälisempi ja eri kielet tulevat meitä kaikkia lähelle tieto- ja viestintäteknologian välityksellä. On syytä muistaa, että kieliä tarvitaan kaikilla aloilla – vieraiden kielten osaaminen ei ole pelkästään akateemisen koulutuksen saaneiden ihmisten etuoikeus, Jukarainen huomauttaa.

Jyväskylän yliopiston kielten laitos haluaa korostaa monipuolisen kielitaidon merkitystä yksilöille ja yhteiskunnalle ja yleissivistävän koulutuksen keskeistä tehtävää kielten oppimisessa ja opetuksessa. Kari Jukarainen on omalla työllään erilaisissa tehtävissä edistänyt ja tehnyt näkyväksi kielten osaamisen tärkeyttä. Tätä samaa työtä tekevät päivittäin lukuisat kielten opettajat eri puolilla Suomea.

– Viimeistään nyt on syytä päästä eroon siitä käsityksestä, että kieltenopetus on sääntöjen ja sääntöjen poikkeuksien tankkaamista. Moderni suomalainen kieltenopetus on kommunikointivalmiuksia antavaa, sillä suullinen kielitaito on taatusti se kielitaidon muoto, jota suurin osa meistä tarvitsee työelämässä. Kieltenopetus ei saa olla vain menoerä kunnan tai valtion budjetissa, vaan se on aito panostus suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuuteen ja sitä kautta koko Suomen tulevaisuuteen.

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry palkitsi ansioituneen Jyväskylän yliopistosta valmistuneen henkilön eli Vuoden alumnin kielten laitoksen esityksestä. Julkistaminen tapahtui Yliopistopäivillä perjantaina 23.9.2016.

Lisätietoja:

*******************************************************************

Oi kuvatuksia ja mielijuohteita -alumniluentosarja


Oi kuvatuksia ja mielijuohteita – yliopisto matkalla tieteen tuottajaksi ja soveltajaksi -luentosarja käsittelee Jyväskylän yliopiston eri tieteenalojen ja oppiaineiden näkökulmasta yliopiston tieteenhistoriaa: kuinka opettajakouluttajasta on vuosikymmenten aikana kehittynyt monitieteinen yliopisto, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, joka monella tavalla on osallistunut myös yhteiskunnan palvelemiseen.

Menneet luennot:

26.1.2015 "Vanha ja uusi voimistelu”
23.2.2015 Erityispedagogiikan vaiheita: Niilo Mäki ja seuraajat
30.3.2015 Sielutieteestä psykologian laatulaitokseksi
27.4.2015 Humanistit – Ihmisen asialla
28.9.2015 Kasvatus- ja opetusoppia jo 150 vuotta
26.10.2015 Yhteisöllisen dementian torjuntaa (museologia)
30.11.2015 Yhteiskuntapolitiikka tieteenä – yhteiskuntasuunnittelusta globaaliin sosiaalipolitiikkaan
25.1.2016 Kauppatieteet – lahjoitusviroista menestyvään kauppakorkeakouluun
21.3.2016 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta – Investointi tutkimukseen kannattaa aina
14.9.2016 Ylioppilaskuntatoiminnan ilon vuosikymmenet – JYY perustamisesta nykypäivään

Tallenteet löytyvät luennon päivämäärällä: moniviestin.jyu.fi

 

Lisätietoja:
Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja alumniyhdistys JYKYS ry
puh. 0415072528
marita.jokinen@jyu.fi
https://www.jyu.fi/hallinto/alumni/jykys

*******************************************************************

 


 

 

Jaa |
Yhteystiedot

Tiedottaja
Vesa Holm
p. 050 361 0979
vesa.j.holm@jyu.fi

Alumniyhdyshenkilöt oppiaineittain