Alumnit

Yhteystiedot

Tiedottaja
Asta Ruodemäki
p. 050 361 0979
asta.ruodemaki@jyu.fi

Alumniyhdyshenkilöt laitoksilla