Alumnit

Ainelaitosten alumniyhteyshenkilöt

Yliopiston alumniyhteyshenkilöt heinäkuu 2017

Avoin yliopisto
Teija Laurikainen, 040 805 4552, teija.e.laurikainen@jyu.fi

Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Tiina Hakanen, 040 805 3856, tiina.m.hakanen@jyu.fi

Erityispedagogiikka
Tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Fysiikan laitos
Minttu Haapaniemi, 040 805 4554, minttu.m.haapaniemi@jyu.fi

Historian ja etnologian laitos
Tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Informaatioteknologian tiedekunta
Eija Hatanpää, 050 3610988, eija.hatanpaa@jyu.fi

Kauppakorkeakoulu
Tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Helena Koivunen-Klemmt, 040 8053762, helena.koivunen-klemmt@jyu.fi

Kemian laitos
Teija Tatti, 040 805 3711, teija.t.tatti@jyu.fi

Kielten laitos
Anna-Maria Strengell, 040 8053241, anna-maria.strengell@jyu.fi

Liikuntabiologia
Heikki Kyröläinen, 040 5408703, heikki.kyrolainen@jyu.fi

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet
Tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tilastotiede: Salme Kärkkäinen, 040 805 3461, salme.karkkainen@jyu.fi
Matematiikka: Ari Lehtonen, 040 805 3438, ari.t.e.lehtonen@jyu.fi

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Musiikki: Hannele Saari, 040 8054317, hannele.saari@jyu.fi
Musiikki: Erja Kosonen, 050 3767017, erja.kosonen@jyu.fi
Taidehistoria, taidekasvatus, kirjallisuus: Heli Niskanen, 0400248083, heli.m.niskanen@jyu.fi

Opettajankoulutuslaitos
Tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Psykologian laitos
Riikka Hirvonen, 040 805 4237, riikka.e.hirvonen@jyu.fi

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Heli Niskanen, 0400248083, heli.m.niskanen@jyu.fi

Terveystieteet
Ritva Sakari, 040 8053591, ritva.sakari@jyu.fi

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Tapio Tammi, 050 3761204, tapio.tammi@jyu.fi

Tietotekniikan laitos
Ilona Lapinkylä, 040 8054479, ilona.lapinkyla@jyu.fi

Varhaiskasvatus
Tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Viestintätieteiden laitos
Tapani Huovila, 040 5767859, tapani.huovila@jyu.fi

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sosiaalityö: Maija Mänttäri-van der Kuip, 040 759 6165, maija.manttari@jyu.fi
Filosofia, elämänkatsomustieto, sosiaalityö, sosiaaligerontologia, valtio-oppi, yhteiskuntatiede: Ainoriitta Pöllänen, 040 8053117,  ainoriitta.pollanen@jyu.fi
Yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, naistutkimus ja kulttuuripolitiikka:
Kristiina Ruokoja, 040 8054506, kristiina.ruokoja@jyu.fi

Jaa |
Yhteystiedot

Tiedottaja
Asta Ruodemäki
p. 050 361 0979
asta.ruodemaki@jyu.fi

Alumniyhdyshenkilöt laitoksilla