Alumnit

Rehtorin tervehdys

Yliopisto on ylpeä alumneistaan

Jyväskylän yliopistosta ja sitä edeltäneestä kasvatusopillisesta korkeakoulusta ja opettajaseminaarista on valmistunut oppilaitoksemme 150-vuotisen historian aikana kymmeniä tuhansia nuoria työelämään. He kaikki ovat Jyväskylän yliopiston alumneja. Uusia alumneja syntyy nykyään noin 1400 vuodessa.

Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta merkittävimmän osan tekevät alumnit. He levittävät yliopistossa oppimaansa tietoa ja toimintatapoja ympäristöönsä vaikuttaessaan yhteiskunnan eri aloilla.

Alumnit ovat myös yliopiston kehitykselle tärkeä voimavara. Heidän kauttaan syntyy helpoiten yhteys työelämään ja yhteiskuntaan yliopiston ulkopuolella. Alumneilta saamme palautetta koulutuksemme onnistumisesta ja ehdotuksia sen parantamiseksi. Levittämällä tietoa yliopistosta alumnit auttavat uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa ja yliopistomme markkinoinnissa.

Jyväskylän yliopisto haluaa pitää yhteyttä alumneihinsa. Näillä verkkosivuilla kerromme yliopistomme alumnitoiminnasta ja alumneille järjestettävistä tapahtumista.

Toivotan kaikki yliopistostamme valmistuneet mukaan aktiiviseen alumintoimintaan.

Rehtori Matti Manninen

 

 

 

 

Matti Manninen

rehtori

Jaa |
Yhteystiedot

Alumnikoordinaattori
Heli Mäki
p. 050 361 0979
heli.m.maki@jyu.fi

Alumniyhdyshenkilöt oppiaineittain