Jyväskylän yliopisto: Esteettömyys

Esteetön yliopisto

Tavoitteena on, että opiskelijat ja henkilöstö voivat kokea itsensä arvostetuiksi ja toimia ilman toissijaisia ongelmia.

 

Kolmen henkilön viittomakielinen keskustelu.Opiskelijoita luentosalissa.Kädet tietokoneen näppäimistöllä ja pistenäytöllä.

Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut

Tutustu palveluihin sivulla https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/esteeton-opiskelu-ja-yksilolliset-tukipalvelut

Esteetön opiskelu -päätös

Rehtorin päätös Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa

 • koskee koko yliopistoyhteisöä
 • varmistaa laadukkaan koulutuksen ja yhdenvertaisuuslain toteutumista
 • määrittelee ympäristöjen esteettömyyden ja yksilölliset järjestelyt
 • ohjeistaa noudattamaan Design for All -periaatetta hankinnoissa ja suunnittelussa
 • kuvailee eri tahojen vastuut.

Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa -päätöksen toteuttamissuuunnitelma 2018-2020

Yksilölliset opintojärjestelyt

Yksilölliset järjestelyt ovat opetukseen, ohjaukseen, tenttimiseen ja/tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, joilla edistetään opintojen sujumista.

 • tavallisimpia järjestelyjä ovat lisäaika tentissä ja luentomateriaalien saaminen etukäteen
 • järjestelyistä laaditaan suositus, jonka opiskelija saa allekirjoitettuna käyttöönsä
 • järjestelyjen perusteluksi tarvitaan lääkärintodistus tai asiantuntijan lausunto
 • suosituksen laatimiseen osallistuvat oman ainelaitoksen esteettömyysyhdyshenkilö, opettaja, esteettömyyssuunnittelija ja tarvittaessa myös muita osanottajia
 • kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja opiskelija päättää, miten ja kenelle suosituksesta toimitetaan tietoa

Yksilöllisten opintojärjestelyjen hakeminen

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, ota yhteyttä

 

in English

 

 

  Jaa |
  Pikalinkit
  Yhteystiedot

  Esteetön yliopisto

  Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen
  puhelin 0500 546 003
  tuula.maijanen(at)jyu.fi

  Rakennettu ympäristö

  Tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen
  puhelin 040 805 4998
  timo.e.piispanen(at)jyu.fi