Jyväskylän yliopisto: Esteettömyys

Verkkoympäristön esteettömyys

Verkkoympäristön esteettömyys (tai saavutettavuus) tarkoittaa eri käyttäjäryhmien huomioimista, sisältöjen ja palvelujen mahdollisimman hyvää käytettävyyttä käyttäjä-, tilanne- ja teknologiakohtaisista eroista riippumatta.

Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa -päätöksen mukaan yliopiston ja sen yksiköiden tulee tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä ottaa huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet ja yleisesti hyväksytyt esteettömyys- ja käytettävyyssuositukset sekä standardit.

Jyväskylän yliopistossa tavoitteena on, että verkkosivut ja -palvelut täyttävät W3C:n Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.0) AA-tason kriteerit. Omalta osaltaan esteettömyystavoitteen toteuttamisessa auttaa käytössä oleva julkaisujärjestelmä, hyvin esteettömyyskriteerit täyttävä Plone.

Käytössä olevat tietojärjestelmät ja verkkosisällöt eivät toistaiseksi kaikin osin vastaa tavoitetasoa. Saavutettavuuden edistämiseksi esteettömyys otetaan huomioon tietojärjestelmiä kehitettäessä ja hankittaessa. Saavutettavien verkkosisältöjen laatimiseksi järjestetään koulutusta www-ylläpitäjille, opettajille ja hallintohenkilöstölle. Tunnistetut tekniset ongelmat pyritään korjaamaan tai tarjotaan vaihtoehtoinen ratkaisu.

Opiskelijoiden käytössä olevista järjestelmistä Korppi-opintotietojärjestelmä, Koppa (Kurssi- ja oppimateriaali-Plone) sekä Moodle ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi vaikka ne eivät kaikkia esteettömyysvaatimuksia toistaiseksi täytäkään. Optimasta ja eTentti-järjestelmästä on tulossa käyttöön uudet versiot, joiden odotetaan olevan saavutettavampia kuin tähänastiset sovellukset.

Langattomat verkkoyhteydet ovat tärkeä osa saavutettavuutta. Langattoman verkon kuuluvuuskartat kertovat yhteyksistä mm. Seminaarinmäen, Mattilanniemen, Ylistönrinteen tiloista ja muilta alueilta.

Jos sinulla on kysymyksiä verkkoympäristön saavutettavuudesta ota yhteyttä plone-support(at)jyu.fi (tekniset kysymykset).

Jaa |
Pikalinkit
Yhteystiedot

Esteetön yliopisto

Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen
puhelin 0500 546 003
tuula.maijanen(at)jyu.fi

Rakennettu ympäristö

Tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen
puhelin 040 805 4998
timo.e.piispanen(at)jyu.fi