Hallinto

Opintotukilautakunta

Toimikausi 1.8.2016-31.12.2017.

Opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaan Jyväskylän yliopistossa on opintotukilautakunta. Opintotukiasetuksen (260/1994) 8 §:n mukaan yliopisto asettaa opintotukilautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jyväskylän yliopiston opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan opintotukilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään yliopiston opettajista tai muusta henkilökunnasta sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenistää yliopiston opiskelijoista. Yliopisto määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

 

Jäsenet (varajäsenet)

  • Hannele Säntti-Ahomäki, puheenjohtaja (Eija Hatanpää)
  • Jukka Utriainen (Ilkka Keskinen)
  • Niina Simanainen (Elina Kiuru)
  • Sara Ihalainen, vpj (Heidi Rautiainen)
  • Heikki Kohvakka (Arttu Karila)
  • JYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa (Iisa Lehtiniemi)

Esittelijöinä opintotukilautakunnassa toimivat opintotukiyksikön suunnittelijat Saija Kyllönen ja opintotukisihteeri Selina Pennanen.

Jaa |