Hallinto

Vaalilautakunta

Toimikausi 1.6.2017-31.12.2018

Jyväskylän yliopiston vaalijohtosäännön 9 §:n mukaan ylimpänä vaaliviranomaisena yliopistokollegion, hallituksen, ja tiedekuntaneuvostojen vaaleissa toimii rehtorin asettama vaalilautakunta. Vaalijohtosäännön 11 §:n mukaan vaalilautakunnan puheenjohtajana on hallintojohtaja sekä muina jäseninä rehtorin professoreista sekä muusta henkilöstöstä kuin professorin tehtävässä olevista määräämät kaksi henkilöä. Vaalilautakunnan jäsenille rehtori määrää henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii hallintojohtajan määräämä yliopistoon kuuluva henkilö, joka toimii myös hallintokeskuksen vaalitoimikunnan sihteerinä.

Vaalijohtosäännön 9 §:n vaalilautakunnan tehtävänä on 
1) johtaa ja valvoa vaalien toimeenpanoon liittyvien tehtävien toteutumista; 
2) julkaista yleinen vaaleja koskeva vaalitiedote ennen alustavan vaaliluettelon julkistamista 14 §:n mukaan; 
3) julkistaa alustavat vaaliluettelot ja käsitellä alustavia vaaliluetteloja koskevat oikaisuvaatimukset hallituksen ja yliopistokollegion vaaleissa ennen lopullisten vaaliluettelojen julkistamista 17, 18 ja 19 §:n mukaan;  
4) vahvistaa lopulliset vaaliluettelot hallituksen ja yliopistokollegion vaaleissa ja asettaa ne yliopiston viralliselle ilmoitustaululle 19 §:n mukaan;
5) julistaa vaalien tulos hallituksen ja yliopistokollegion vaalien osalta; sekä 
6) käsitellä ja ratkaista hallituksen ja yliopistokollegion vaalien toimittamiseen liittyvät kysymykset elleivät nämä kuulu vaalitoimikuntien tehtäviin.

Jäsenet

  • hallintojohtaja Kirsi Moisander (puheenjohtaja)
  • professori Mika Lähteenmäki (henkilökohtainen varajäsen professori Taina Rantanen)
  • JYHY:n pääluottamusmies Jouni Penttinen (henkilökohtainen varajäsen työsuojeluvaltuutettu Heli Niskanen, JYTTE)
  • johtava lakimies Sanna Anttilainen (sihteeri)

Vaalilautakunta 1.1.2015-31.12.2016

Vaalilautakunta 14.3.2013-31.12.2014

Jaa |