Neuvostot

Koulutusneuvosto

Toimikausi 1.1.2018-31.12.2021

Koulutusneuvosto on yliopistokoulutuksen asiantuntijaelin ja olennainen osa koulutuksen johtamisjärjestelmää. Koulutusneuvostossa on myös opiskelijaedustus. Koulutusneuvoston tehtävänä on seurata ja edistää yliopiston strategian toteutumista sekä toimia valmistelijana rehtorille menevissä tärkeimmissä yliopistotasoisissa koulutusta koskevissa asioissa.

Koulutusneuvosto antaa vuosikatselmusta varten arvionsa yliopiston koulutuksen tilasta.

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

 • vararehtori Marja-Leena Laakso (puheenjohtaja)
 • varadekaani Anne Pitkänen-Huhta
 • varadekaani Timo Tiihonen
 • varadekaani Anna-Maija Lämsä
 • varadekaani Raimo Lappalainen
 • varadekaani Mirja Hirvensalo
 • varadekaani Maija Nissinen
 • johtaja Tanja Risikko
 • johtaja Jukka Lerkkanen
 • johtaja Peppi Taalas
 • varajohtaja Päivi Tynjälä (asiantuntijajäsen)
 • strategiajohtaja Kari Pitkänen (asiantuntijajäsen)
 • koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen (sihteeri)

Koulutusneuvosto voi omalla päätöksellään täydentää asiantuntijajäsenistöään. Lisäksi koulutusneuvostoon voi osallistua opetuksen kehittämispäällikkö asiantuntijana.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta valitsee koulutusneuvostoon yhden opiskelijajäsenen.

Seuraava kokous

päivämäärä, kellonaika, paikka, asialista

Dokumentit

 • Asettamiskirje

Muistiot

Ei muistioita. Pöytäkirjat intrassa https://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/koulutusneuvosto/intra/muistiot

Jaa |