Neuvostot

Koulutusneuvosto

Toimikausi 1.1.2015-31.12.2017

Koulutusneuvosto on yliopistokoulutuksen asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti koulutuksen asiantuntemusta ottaen huomioon yliopistossa edustettuna olevat tiedekunnat ja koulutusalat. Koulutusneuvostossa on myös opiskelijaedustus. Yliopiston johtosäännön mukaan koulutusneuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa yliopiston strategian toteutumista sekä tehdä rehtorille esitys opiskelijoiden yleisistä valintaperusteista.

Koulutusneuvosto antaa vuosittain johdon katselmusta varten arvionsa yliopiston koulutuksen tilasta.

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

 • Vararehtori Helena Rasku-Puttonen (puheenjohtaja)
 • professori Pilvikki Heikinaro-Johansson (varajäsen Leena Paakkari),
 • yliopistonopettaja Tarja Ladonlahti (varajäsen kehittämispäällikkö Merja Karjalainen),
 • professori Jan Lundell (varajäsen professori Jukka Maalampi),
 • tutkijatohtori Olli-Pekka Moisio (varajäsen yliopistonopettaja Timo Suutama),
 • professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä (varajäsen yliopistonlehtori Leena Mikkola),
 • professori Hannu Savolainen (varajäsen lehtori Emma Kostiainen),
 • professori Timo Tiihonen (varajäsen yliopistonlehtori Anneli Heimbürger),
 • johtaja Peppi Taalas (varajäsen koulutuspäällikkö Ulla Lautiainen),
 • professori Päivi Tynjälä (varajäsen yliopistotutkija Hannu Heikkinen),
 • professori Raine Valli (varajäsen professori Aila-Leena Matthies),
 • professori Aila Virtanen (varajäsen opintoasiainpäällikkö Tapio Ruokolainen),
 • strategiajohtaja Kari Pitkänen,
 • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittinen sihteeri sekä
 • JYY:n hallituksen kaksi korkeakoulupoliittista vastaavaa siten, että toinen heistä toimii varsinaisena ja toinen hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
 • opintopalvelujohtaja Mari Ikonen (sihteeri)

Koulutusneuvosto voi päätöksellään asettaa alaisuuteensa toimintaansa tukevia asiantuntijatyöryhmiä sekä kutsua asiantuntijajäseniä.

Koulutusneuvoston jäsenten tulee tarkastella asioita yliopiston kokonaisedun näkökulmasta, mutta heillä on myös kuulemis- ja raportointivelvollisuus omaan tiedekuntaansa.

Seuraava kokous

päivämäärä, kellonaika, paikka, asialista

Dokumentit

Ajankohtaista

Muistiot

Ei muistioita. Pöytäkirjat intrassa.

Raportit

Työryhmän loppuraportti löydettävissä tältä sivulta työryhmän toimikauden päätyttyä.

Jaa |