Neuvostot

Tutkijaliikkuvuusrahoitus/Research Mobility grants

Vahvistaakseen yhteistyötä kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa ja edistääkseen tutkijanuran ja tutkijakoulutuksen kansainvälistymistä Jyväskylän yliopisto julistaa haettavaksi kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen osoitettua rahoitusta. Rahoituspäätöksen tekee tiedeneuvoston puheenjohtaja pohjautuen tiedeneuvoston arviointiin.

In order to strengthen international cooperation between universities and to promote the internationalisation of research activities, the University of Jyväskylä launches a call for applications for international research mobility grants. The Science Council of the University of Jyväskylä evaluates the applications. Based on the evaluation the chairman of the Science Council makes the decision.

Kevät 2018 | Spring 2018

Hakuaika on päättynyt. Tiedeneuvosto on siirtänyt liikkuvuuden tukemisen tiedekuntien ja yksiköiden vastuulla. Jos haluat lisätietoja, niin ota yhteyttä tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskiseen. The application period is closed. The Research council has requested the Faculties and units to support their researcher mobility in the future. For further information please contact Head of research information, Timo Taskinen.

Hakuilmoitus | Application information

Pohjat hakemuksen liitteille | Templates for the attachments

Hyödyllisiä linkkejä | Useful links

Päätökset | Decisions

Jaa |