Neuvostot

Tutkijaliikkuvuusrahoitus/Research Mobility grants

Vahvistaakseen yhteistyötä kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa ja edistääkseen tutkijanuran ja tutkijakoulutuksen kansainvälistymistä Jyväskylän yliopiston tiedeneuvostolla on ollut kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen osoitettua rahoitusta vuosina 2010-2018. Rahoituspäätöksen teki tiedeneuvoston puheenjohtaja pohjautuen tiedeneuvoston arviointiin.

In order to strengthen international cooperation between universities and to promote the internationalisation of research activities, the Research Council at University of Jyväskylä has launched call for applications for international research mobility grants during 2010-2018. The Science Council of the University of Jyväskylä evaluated the applications. Based on the evaluation the chairman of the Science Council made the decision.

Tiedeneuvosto on siirtänyt liikkuvuuden tukemisen tiedekuntien ja yksiköiden vastuulla. Jos haluat lisätietoja, niin ota yhteyttä tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskiseen. The Research council has requested the Faculties and units to support their researcher mobility in the future. For further information please contact Head of research development, Timo Taskinen.

Hakuilmoitus | Application information

Pohjat hakemuksen liitteille | Templates for the attachments

Hyödyllisiä linkkejä | Useful links

Päätökset | Decisions

Jaa |