Neuvostot

Tiedeneuvosto 1.1.2015 - 31.12.2017

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013) 6 §:n mukaan tiedeneuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa yliopiston strategian toteutumista hallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Tiedeneuvosto antaa vuosittain arvionsa yliopiston tutkimuksen tilasta.

Johtosäännössä määriteltyjen tehtävien lisäksi tiedeneuvoston tehtävänä on valmistella Tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelman 2012-2017 määrittelemiä toimenpiteitä sekä kehittää tutkimuksen laatua ja sen tuloksellisuutta mittaavia indikaattoreita. Tiedeneuvostolle osoitetaan vuosittain rahoitusta tutkimuksen laatua ja sen kansainvälistymistä edistäviin tukitoimiin.

Tiedeneuvoston jäsenet

Rehtori on nimennyt tiedeneuvoston puheenjohtajaksi vararehtori Henrik Kunttu ja jäseniksi professori Pauline von Bonsdorff (varajäsen professori Sari Pietikäinen), professori Anneli Eteläpelto (varajäsen professori Anna-Maija Poikkeus), professori Ari Hyytinen (varajäsen yliopistontutkija Marjo Siltaoja), professori Hannu Häkkinen (varajäsen professori Pekka Koskela), professori Päivi Häkkinen (varajäsen professori Jussi Välimaa), professori Marja Keränen (varajäsen professori Paavo Leppänen), professori Urho Kujala (varajäsen professori Vesa Linnamo), professori Mikko Siponen 1.1.2015-16.1.2017 ja professori Pasi Tyrväinen 17.1.2017 alkaen (varajäsen professori Tuure Tuunanen).

Tiedeneuvoston sihteerinä toimii tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen ja pysyvänä asiantuntijana tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen.

Tiedeneuvoston jäsenten tulee tarkastella asioita yliopiston kokonaisedun näkökulmasta, mutta heillä on myös kuulemis- ja raportointivelvollisuus omaan tiedekuntaansa.

Tiedeneuvoston toimikausi on 1 .1 .2015—31.12.2017. Tiedeneuvosto raportoi toiminnastaan rehtorille kunkin vuoden päättyessä.

Asettamiskirje

Ajankohtaista

Kokoukset 2015 - 2017

Tiistai 20.1.2015, muistio

Keskiviikko 18.2.2015, muistio

Tiistai 17.3.2015, muistio

Torstai 23.4.2015, muistio

Maanantai 1.6.2015, muistio

Tiistai 28.8.2015, muistio

Keskiviikko 7.10.2015, muistio

Tiistai 3.11.2015, muistio

Maanantai 14.12.2015, muistio

Keskiviikko 20.1.2016, muistio

Maanantai 22.2.2016, muistio

Keskiviikko, 24.2.2016, tiedeneuvoston iltakoulun muistio

Keskiviikko 30.3.2016, muistio

Keskiviikko 27.4.2016, muistio

Tiistai 10.5.2016, muistio

Tiistai 24.5.2016, muistio

Keskiviikko 24.8.2016, muistio

Tiistai 13.9.2016, muistio

Koulutusneuvoston ja tiedeneuvoston yhteisen kokouksen muistio, tiistai 11.10.2016.

Keskiviikko 30.11.2016, muistio

Tiistai 13.12.2016, muistio

Tiistai 30.1.2017, muistio

Torstai 9.2.2017, muistio

Tiistai 14.3.2017, muistio

Keskiviikko 22.3.2017 muistio

Tiistai 11.4.2017 muistio

Maanantai 15.5.2017 muistio

Keskiviikko 7.6.2017 muistio

Tiistai 22.8.2017 muistio

Torstai 7.9.2017 muistio

Tiistai 24.10.2017 muistio

Torstai 23.11.2017 muistio

Tiedeneuvoston seuraava kokous on torstaina 14.12.2017.

Tiedeneuvoston kokousmateriaali

Tiedeneuvoston kokouksissa hyväksytyt tiedepoliittiset linjaukset ja suositukset 2013 alkaen

Esitykset ja  muut materiaalit

  • Tiedeviestinnän inspiraatioiltapäivä 14.1.2015. Professorit Pirjo Hiidenmaa (HY) ja Vilma Luoma-aho (JY) puhuvat tiedeviestinnästä. Katso Moniviestin tallenne.
  • Tutkimuksen etiikka: Hyvä tieteellinen käytäntö. 20.2.2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri FT, dos. Sanna Kaisa Spoof Tutkijan ansioluettelomalli 20.2.2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri FT, dos. Sanna Kaisa Spoof
    Katso video Moniviestimestä
Jaa |