Neuvostot

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto toimikaudeksi 1.1.2015–31.12.2017

4.12.2014

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto edistää ja ylläpitää yliopiston hallituksen, rehtorien, tiedekuntien ja laitosten tukena yliopiston yhteiskunnallisia vuorovaikutussuhteita. Se arvioi yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta osana yliopiston toiminnan laadun arviointia.

Neuvoston tehtävänä on:

 • tehdä aloitteita sidosryhmäsuhteiden kehittämiseksi, erityisesti toimenpiteistä, joilla varmistetaan yliopiston toiminnan avoimuus ja vuorovaikutus yritysten, julkishallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • tehdä aloitteita yliopiston toiminnan alueellisen vaikuttavuuden kehittämiseksi, erityisesti toimenpiteistä, joilla lisätään yliopiston roolia innovaatioiden tuottajana, testaajana ja kaupallistajana
 • antaa vuosittain arvionsa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamisesta ja organisoinnista, yhteiskuntasuhteista sekä yliopistossa annettavan koulutuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
 • toimia yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta kehittävien ja arvioivien kumppaneiden kanssa

 

  Vararehtori on nimennyt neuvoston jäseniksi seuraavat: kaupunginjohtaja Markku Andersson (Jyväskylän kaupunki) (jäseneksi vaihtuu Timo Koivisto hänen astuttuaan virkaan), professori Heikki Hanka (Jyväskylän yliopisto),  toimitusjohtaja Maarit Herranen (Äänekosken Energia Oy), johtaja Juha Kinnunen (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri), professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto), johtaja Raija Laukkanen (Polar Electro Oy), toiminnanjohtaja Antero Mikonranta (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.), hallintojohtaja Kirsi Moisander (Jyväskylän yliopisto), pääsihteeri Minna Oinas (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta), varapäätoimittaja Inkeri Pasanen (Keskisuomalainen Oy), strategiajohtaja Kari Pitkänen (Jyväskylän yliopisto), professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto), johtava tutkija Jari Ritsilä (Jyväskylän yliopisto), yksikönjohtaja Jyrki Saarivaara (Terveystalo), toimitusjohtaja Antti Toivanen (Kainuun Etu Oy ja Snowpolis Oy) ja maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula (Keski-Pohjanmaan liitto) (varahenkilö suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä).

  Neuvosto kutsuu tarvittaessa toimintansa tueksi asiantuntijoita.

  Neuvoston puheenjohtajana toimii rehtori Matti Manninen ja sihteerinä erikoissuunnittelija Toivo Takala.

  Neuvoston www-sivut ovat osoitteessa http://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/yvv-neuvosto.

   

  Vararehtori Helena Rasku-Puttonen

  Jaa |