Rehtori

Rehtori Keijo Hämäläinen

Rector, Professor Keijo Hämäläinen

Keijo Hämäläinen.jpgProfessori Keijo Hämäläinen (s. 16.7.1963) aloitti Jyväskylän yliopiston rehtorina 1.8.2017.

Keijo Hämäläinen on toiminut Helsingin yliopiston päätoimisena vararehtorina vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina (2010-2013) ja fysiikan professorina vuodesta 2002 lähtien Helsingin yliopistossa. Hämäläinen on tehnyt tutkimustyötä ulkomailla useiden vuosien ajan mm. USA:ssa (Brookhaven National Laboratory) ja Ranskassa (Grenoble).

Hämäläinen toimii lukuisissa kansallisissa luottamustehtävissä, kuten Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana, Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuritoimikunnan jäsenenä, Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Ilmatieteen laitoksen neuvottelukuntien jäsenenä. Kansainvälisiin tehtäviin lukeutuvat mm. jäsenyydet yhteiseurooppalaisen synkrotroni-säteilytutkimuslaitoksen (ESRF) hallintoneuvostossa ja usean eurooppalaisen tutkimusinstituutin tutkimusneuvostoissa. Hämäläinen on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen. Hän on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon 2002. Hänet on kutsuttu Keskisuomalaisen osakunnan inspehtoriksi 2017 ja valittu Helsingin yliopiston vuoden viestijäksi 2010 sekä fysiikan laitoksen vuoden opettajaksi kolme kertaa.

--

The University Board has appointed Professor Keijo Hämäläinen as the Rector of the University of Jyväskylä for the five-year term 1 August 2017–31 July 2022.

Keijo Hämäläinen is currently working as a full-time vice rector of the University of Helsinki. Before that, he has been a dean of the Faculty of Science (2010–2013) and a professor of Physics from 2002 at the University of Helsinki. He has conducted research abroad for several years, for example, in the USA (Brookhaven National Laboratory) and in France (Grenoble).

Hämäläinen serves in several national positions of trusts, such as the chair of Federation of Finnish Learned Societies, a member of the Finnish Research Infrastructure Committee at the Academy of Finland, the chair of the Publication Forum steering group and a member of the advisory boards of the National Defence University and the Finnish Meteorological Institute.

His international assignments include, for example, memberships in the board of the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) and in the research councils of several European research institutes. Keijo Hämäläinen is a member of the Finnish Academy of Science and Letters and the Finnish Society of Science and Letters. In 2002, he received the Väisälä Prize of the Finnish Academy of Science and Letters. At the University of Helsinki, he was invited as an inspector for the Central Finland students’ association in 2017, awarded as the Communicator of the Year in 2010 and selected three times as the teacher of the year in the Department of Physics.

Yhteystiedot:

Keijo Hämäläinen
keijo.hamalainen@jyu.fi
p. +358 (0) 40 6800 215

Rehtorin assistentti:

Anna Rantanen
anna.k.rantanen@jyu.fi
p. +358 (0) 400 247 435

Jyväskylän yliopisto
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Yliopiston päärakennus C, Seminaarinkatu 15

Jaa |