Rehtori

Julkaisut, Publications - emeritarehtori Aino Sallinen

 Monografiat ja toimitetut teokset

- Sallinen-Kuparinen, A. & J. Lehtonen (ed.), (1976) Puheopin näkökulmia. Jyväskylän yli­opisto.

- Sallinen-Kuparinen, A., (1979). Puheviestinnän opettaminen. Helsinki: Otava.

- Sallinen-Kuparinen, A., Lehtonen J. & M. Dufva, (1982). Kokous- ja neuvottelutaidon sanas­to.  Jyväskylä: Jyväskylän kesäyliopis­to.

- Sallinen-Kuparinen, A., (1986). Finnish Communication Reticence.  Perceptions and Self-Reported Behavior. Studia Philologica Jyväskyläensia 19. Jyväskylä: University of Jyväs­kylä.

- Sallinen-Kuparinen, A. (ed.), (1986). Jyväskylä Studies in Speech Communication. Publica­tions of  the Department of Com­munication 2. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

- Sallinen-Kuparinen, A. (ed.), (1987). Perspectives on Instruc­tional Communication. Publica­tions of the Department of Com­munication 5. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

- Sallinen-Kuparinen, A. (1990). Kronografia. Kerronnan ja luennan aika-akselin instrumen taalista, perkeptuaalista ja lingvististä analyysia. Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 7. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

- Sallinen A. (1999) Tiedolla tulevaan. Puheita ja kirjoituksia. Gummerus, 1999. Jyväskylä. 239 s. ISBN 951-20-5683-6.

- Sallinen, A. (2013)Yliopisto myötätuulessa. Puheita ja kirjoituksia 2000-2012. Jyväskylä, Yliopistopaino: ISBN 978-951-39-5352-6

 

 

Pääkirjoitukset, Editorials

 

2012
-Suomen kielen kehityttävä myös tieteen kielenä, Tiedonjyvä 1/2012

 

2011

-Tiedejohtamisen tarve kasvaa, Tiedonjyvä 5/2011

-Koulutusjärjestelmäämme pidetään innovaationa, Tiedonjyvä 1/2011

 

2010

- Ammattimaiselle johtamiselle on luotava edellytyksiä jo yliopistossa, Managing director. Talouselämän liite 27.9.2010

- Alumnit aitiopaikalle, Tiedonjyvä 5/2010

- Kielet kilpailuvalttina, Tiedonjyvä 3/2010

- Jyväskylän yliopisto tähtää kovaan kärkeen, Jyväskylän yliopiston ilmoitusliite, Kauppalehti 15.4.2010

- Tiede puhuttelevaksi, Tiedonjyvä 2/2010

2009

- Globaalia vastuuta kannetaan kansainvälisen yhteistyön avulla, Tiedonjyvä 7/2009

- Kansainvälistymistavoitteissa rima korkealla, Tiedonjyvä 3/2009

- Vain järjestelmällinen kehittämistyö tuottaa tuloksia, Tiedonjyvä 1/2009

2008

- Alumnit tärkeä linkki työelämään, Tiedonjyvä 5/2008

- VIEWPOINT: The heart of education, Human Technology City, Summer/Autumn 2008

- Uusi yhteistyömuoto yliopistojen ja yritysten välille, Tiedonjyvä 4/2008

- Historiallisen hyvä vuosi, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 2007

- Historically good year, Rector´s Report; Annual Report 2007

2007

- Hyvä raha, paha raha, Tiedonjyvä 6/2007

- Sammon taontaa, Tiedonjyvä 5/2007

- Kansainvälistymistä aimo harppauksin, Tiedonjyvä 3/2007

- Rakenteellinen kehittäminen jatkuu, Rehtorin katsaus: Vuosikertomus 2006

- Structural development continues, Rector´s Report; Annual Report 2006

- Avaus uuteen aikakauteen, Tiedonjyvä 1/2007

2006

- Osaamiskeskittymät lisäävät vaikuttavuutta, Tiedonjyvä 7/2006

- Sanoista tekoihin, Tiedonjyvä 6/2006

- Tutkimuksen vahva vuosi, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 2005

- Strong year for research, Rector´s Report; Annual Report 2005

Taide, talous ja teknologia kaipaavat lähentymistä, Tiedonjyvä 5/2006

- Tutkimuksen arvioinnista voimakas kehityssykäys, Tiedonjyvä 2/2006

2005

- Vuotaako innovaatioketju?, Tiedonjyvä 6/2005

- VIEWPOINT: New wave wellness, Human Technology City, Summer/Autumn 2005

- Ennätystulos juhlavuonna, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 2004

- Jubilee year sees record productivity, Rector´s Report; Annual Report 2004

- Ovenavaus Intiaan, Tiedonjyvä 3/2005

2004

- Kehittämisen kestoaiheet, Tiedonjyvä 6/2004

- Huipentuuko juhlavuosi? Tiedonjyvä 5/2004

- Menestystä kautta linjan, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 2003

- Success accross the board, Rector´s Report; Annual Report 2003

- Teknologiansiirto vaatii tehostamista, Tiedonjyvä 3/2004

- Urasuunnittelua opintoihin, Tiedonjyvä 2/2004

- Tutkimuksen taso puntariin, Tiedonjyvä 1/2004

2003

- Monikulttuurisen osaamisen tarve kasvaa, Tiedonjyvä 7/2003

- Tutkimusedellytyksiä tulee kohentaa järjestelmällisesti, Tieteessä tapahtuu 5/2003

- Promoting gender equality in science, Tiedonjyvä Special 5/2003

- Toimintakenttä laajeni, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 2002

- Regional and global perspectives, Rector´s Report; Annual Report 2002

- Laadun paradoksi, Tiedonjyvä 3/2003

- Missä viipyy koulutuksen taloustutkimus? Tiedonjyvä 2/2003

- Poliittinen tahto tarvitaan kehittämisen tueksi, Tiedonjyvä 1/2003

- Agora lunastaa lupauksia, Agorama 1/2003

2002

- Yliopistot tutkijanuraa edistämässä, Apropos 5/2002, Suomen Akatemia

- Jyväskylän yliopisto kutsuu, Tiedonjyvä 7/2002

- Onnistuuko opiskelijavalinta? Tiedonjyvä 6/2002

- Etuajassa tavoitteisiin, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 2001

- Goals met early, Rector´s Report; Annual Report 2001

- Competition and Collaboration, Tiedonjyvä 5/2002

- Pysyykö osaaminen Suomessa, Tiedonjyvä 2/2002

- Jyväskylän yliopisto kutsuu, Tiedonjyvä 1/2002

2001

- Kutsu globaaliin vastuuseen, Tiedonjyvä 9-10/2001

- Luovien tutkimusympäristöjen kutsu, Tiedonjyvä 7/2001

- New trends in international exchange, Tiedonjyvä Special 5-6/2001

- Tiedeyliopisto kehittyi, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 2000

- Towards higher quality, Rector´s Report; Annual Report 2000

- Uutta kysyntää humanismille, Tiedonjyvä 3/2001

- Yliopisto elämää varten, Tiedonjyvä 1/2001

2000

- Laatu korostui, vaikuttavuus lisääntyi, Rehtorin katsaus; Vuosikertomus 1999

- Tiedonjyvä 9/2000, Latinalaista säväystä suomalaisiin yliopistoihin

- Tiedonjyvä 7/2000, Yliopisto ja kasvukeskusilmiö

- Tiedonjyvä Special 6/2000, People in leading roles

- Tiedonjyvä 2/2000, Yksi viesti ylitse muiden

- Tiedonjyvän abinumero 1/2000, Tähtäimenä tieto

Esityksiä, Dia shows, lectures

- Tutkimuksen huippulaatu menestystekijänä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK-päivä: Mistä eväät uuteen nousuun? Jyväskylä, 31.3.2009 (kalvosarja, Dia show, ek)

- Kielikoulutuspolitiikan verkosto osana yliopiston vaikuttavuutta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston avausseminaari Kielikoulutus - Yhteiskunnallinen haaste ja mahdollisuus. Helsinki, Säätytalo 26.3.2009 (kalvosarja, Dia show, kielikoulutuspolitiikka)

- Seminar for University Partnership 2.12.2002 (kalvosarja, Dia show, kumppanuus.ppt)

- Tutkimusjärjestelmän kehittämisen merkkipaaluja, Suomen Akatemian seminaari 22.11.2002 (kalvosarja, Dia show, sa_kalvot_221102.ppt)

Artikkelit ja kolumnit , Articles

 

- Sana on väkevä voima. Teoksessa: Kirjoittajan matkassa. s. 7. (Toim. Anne Mari Rautiainen & Satu Vuori). Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 2012. ISBN 978-951-39-4674-6

- Jyväskylän yliopisto edistää hiihtourheilua. Hiihtäjä,1, 2011.

- Vierailija: Pysyvyys ja muutos voimavarana. Keskisuomalainen 8.9.2011

- Vierailija: Yliopisto on hyödyntänyt yliopistouudistusta. Keskisuomalainen 2.9.2010

- Kolumni: Kardinaalihyveitä ja kairosta. Henki ja elämä. 26.5.2010

- Mielipide: Kandikoulutusta ei olla ulkoistamassa. Keskisuomalainen 2.10.2009

- Yrittäjyys ja yliopisto, Keski-Suomen Yrittäjä juhlalehti, nro 3 syyskuu 2008

- Yliö: Edessä on yliopistolaitoksen historian suurin uudistus, Keskisuomalainen 4.9.2008

-Vieraskynä: Päivähoidosta sujuvasti kouluun. (A. Sallinen ja H. Rasku-Puttonen). Helsingin Sanomat 28.4.2008

- Mielipide: Innovaatiokeskittymät ovat avain menestykseen. (A. Hautamäki ja A. Sallinen). Helsingin Sanomat 23.4.2008

- Puheenvuoro: Yliopistoallianssin tavoitteena kansainvälinen kilpailukyky. (A.Sallinen ja E. Tuunanen).  
Keskisuomalainen 20.3.2008

- Huippuretoriikkaa ja rakenteellista kehittämistä. Kanava/Juhlanumero. s. 243-246. 2/2008

- Täydennyskoulutuskeskus maakunnan ja maan kehittämistyössä. Vaikuttavaa koulutusta 25 vuotta. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. s.4.2008. ISBN: 978-951-39-3028-8

- Yliö: Yliopistouudistus harppaus moderniin aikakauteen, Keskisuomalainen 6.9.2007

- Vieraskynä-kolumni: Onnistuuko koulutusvirtojen ohjaus? Kauppalehti 20.8.2007

- Yliö: Yliopisto ja AMK yhteistyössä (A. Sallinen ja J. Halttunen), Keskisuomalainen 9.5.2007

- Rakenteellinen kehittäminen tukemaan tutkimusta, Korkeakoulutieto 3-4/2006

- The role of the university in promoting HE guidance policy and practice. In: Guidance Services in Higher   Education (eds. Vuorinen R. and Saukkonen S). Institute for educationl research, University of Jyväskylä, 2006. ISBN: 951-39-2675-3

- Sivullinen-kolumni: Klousattu kauppa, Talouselämä 33/2006

- Alio: Alueellinen sitoutuminen yliopistokeskuksen menestymisen takaaja, Keskipohjanmaa 2.9.2006

- Yliö: Yliopiston tärkeät haasteet, Keskisuomalainen 31.8.2006

- Yliö: Yliopisto laajentaa toimintaansa Länsi-Balkanilla (A. Sallinen ja T. Juntunen),Keskisuomalainen 5.4.2006

- Voimavarat kannattaa koota yhteen, Keskipohjanmaa 10.9.2004

- Sosiaalisia innovaatioita kaivataan. Laatukeskuksen verkkolehti eXBa-net 10/2003

- Kokkolan yliopistokeskus haaste maakunnalle, Keskipohjalainen 1.11.2003

- Ohjausala yliopiston strategisena kehittämiskohteena. Teoksessa M.Lairio, & S. Puukari (toim.), 2003. Ohjauksen uudet orientaatiot. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

- Yliö: Suomi sosiaalisten innovaatioiden mallimaaksi, Keskisuomalainen 4.9.2003

- Kulttuurilla uusia kytkeymiä yhteiskuntaan, Keskisuomalainen 2.8.2003

- Internationalisation in Higher Education Fostering Competitiveness. Economic Trends; 3/2003

- Yliopistot, kansainvälisyys ja globalisaatio: muutospaineita ja mahdollisuuksia. Artikkeli teoksessa H. Aittola (toim.) EKG? €urooppa, korkeakoulutus, globalisaatio. Koulutuksen tutkimuslaitos, 2003. ISBN: 951-39-1468-2

-Artikkelikokoelma Jyväskylässä 29.-30.8.2002 järjestetystä korkeakoulututkimuksen VIII kansallisesta symposiumista. Jyväskylän yliopisto, 2003. Koulutuksen tutkimuslaitos.

- Opiskelijavalinta yliopiston strategisena toimenpiteenä. Artikkeli teoksessa P. Räihä, J. Kari & J. Hyvärinen (toim.). 2003.

-Rutiinivalinnoista laadukkaisiin valintastrategioihin. Vuoden 2002 opettajankoulutuksen valintakoeseminaarin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 77

- Opetustoimen arviointi tulisi keskittää Jyväskylään, Keskisuomalainen 6.9.2001

- Suomi uuden osaamisen suunnannäyttäjäksi, Keskisuomalainen 26.6.2001- Nykypolvet rakentavat osaamisen Suomea. Keskisuomalainen 14.3.2001

Tieteelliset artikkelit, Scientific articles

- Sallinen, A. (2005). Pro logos vai Prologos? Teoksessa Tuula-Riitta Välikoski, Emma Kostiainen, Ella Kyllönen ja Leena Mikkola (toim.). Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2005. Prologos ry, Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja, 7-11

- Pörhölä,M.,Sallinen, A.,& Isotalus, P. (1997). Culture as Communucation Context: Finnish Cultural Characteristics in Political Television Programs. In J. L. Owen (ed.), Context an Communication Behavior, Reno, NW, Context Press: 425-444

Muut artikkelit:

Sallinen, A. (2011). Ilta opetuksen näkökulmasta. Teoksessa Saarijärvi Seura r.y, Maire Hyvönen (toim.). Sydän Saarijärvellä, Ilta Ikkalan juhlakirja.Saarijärvi Seura Ry, Saarijärvi 2011. ISBN: 978-952-67091-2-3

Sallinen, A. (2009). Maakuntarahasto, tiede ja yliopisto. Teoksessa Jarmo Mäkinen ja Suomen Kulttuurirahasto (toim.). Tieteen ja taiteen vuoksi. Keski-Suomen Kulttuurirahasto 1958-2008. Jyväskylä: Suomen Kulttuurirahaston julkaisuja V. 2009, s. 119-148. ISBN: 978-952-99411-3-1

Sallinen, A. (2008) Yliopisto arvoyhteisönä. Teoksessa Seppo Häkkinen ja Riitta Kolehmainen (toim.) Ajatuksia arvoista, Arvojen akatemia. Helsinki, Kirkkohallitus. 2008, s. 64-75. ISBN: 978-951-789-251-3

Sallinen, A. (2006). Yliopistot ja yritysyhteistyö: pyhät ja epäpyhät allianssit. Teoksessa Seppo Penttinen, Reijo Karhinen & Matti Huomo (toim.) Kasvun osaaja. Antti Tanskanen 60 vuotta 14.5.2006. Jyväskylä: Osuuspankkikeskus Osk. 2006, s. 200-205

Sallinen, A. (2006). Jyväskylän yliopisto etsii lisää yrityskumppaneita. Vaikuttajan nettikolumni. Radio Keski-Suomi ja Keski-Suomen uutiset, 2006

Sallinen, A. (2005). Alueellista yhteistyötä edistämässä. Teoksessa Eva Ijäs (toim.) Ammattikorkeakoulu työnä ja huvina. Rehtori Mauri Panhelaisen 60-vuotisjuhlajulkaisu. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. 2005, s. 18-25

Sallinen, A. (2005). Professori Juhani Aaltola ja sivityksen suuri projekti. Teoksessa Olli Luukkainen & Raine Valli (toim.) Kaksitoista teesiä opettajalle. Jyväskylä: PS-kustannus. 2005, s. 5-7

Sallinen, A. (2001). Nykypolvet rakentavat osaamisen Suomea. Keskisuomalainen 14.3.2001

Sallinen, A., Puhekasvatuksen pioneerityötä 1960-1978. s. 128-133. Teoksessa Liisä Räsänen: Ossianin laulut, Jyväskylä

Sallinen, A. (2000). Menneisyys ja tulevaisuus kytkeytyvät toisiinsa. Past and future interconnected Teoksessa T. Perko (toim.) Kymmenen vuotta kylmän sodan päättymisestä. Ten years after the Cold War. Jyväskylä, 2000. Atena Kustannus s.44-45, 102

Sallinen, A. (2000). Suoraa vai suodatettua viestintää? VTT Asiakaslehti2/2000

Sallinen, A. (2000). A New Technology to Serve Human Development. To be seen at UN Mill site www.un.dk

Sallinen, A. (2000). Innovatiivinen yliopisto. Teoksessa Sanna Honkimäki, Hannu Jalkanen (toim.). Innovatiivinen yliopisto?. Jyväskylä, 2000: 9-13. ISBN 951-39-0831-3

Sallinen, A. (2000). Rehtorikoulutus ajan tasalle. REXI, Suomen rehtorit ry:n lehti 4/2000, s. 17

Sallinen, A. (2000). Haasteena hallinto. Puheenjohtaja työjärjestykseen. JYY:n julkaisuja 2000, s. 4-5. ISBN 951-9113-93-2

Sallinen, A. (2000). Yliopiston kolmas tehtävä. Rehtorin puhe yliopiston lukuvuoden 2000-2001 avajaisissa. Tiedonjyvä, erikoisnumero, syyskuu 2000. 16 s.

Sallinen, A. (1999). Linjausten aika. Rehtorin puhe yliopiston lukuvuoden 1999-2000 avajaisissa. Tiedonjyvä, erikoisnumero, syyskuu 1999. 12 s-

Sallinen, A. (1999). Retoriikkaa vuoden 2000 kynnyksellä. Retoriikan polulla. Toim. Esko A. Vierikko & Anu Tolonen.  Turun yliopisto. Viestintä, sarja A, n:o 2, s. 33-43. Hki: Gummerus. ISBN 951-29-1406-9.

Sallinen, A. (1998). Uuden vuosituhannen kynnyksellä. Rehtorin puhe yliopiston lukuvuoden 1998-99 avajaisissa. Tiedonjyvä, erikoisnumero syyskuu 1998. 12 s.

Sallinen, A. (1998). Universities and Information Society. Contributions and Challenges to Development. Information Society Forum, The Finnish Institute in Japan, Tokyo, December 1998. Sallinen, A. (1998). Semper sint in flore! Teoksessa The Public Role of the University. Vision 20-10: European University Leaders' Perspectives on the Future. Collected by Bernd Wächter. - CRE, 11th General Assembly, Freie Universität Berlin, elokuu 1998

Sallinen, A. (1998). Kansallisen strategian ulottuvuudet. Kansallisen strategian kongressi 1998. HAUS, Hki 1998: 17 - 24. ISBN 952-9592-62-0

Sallinen, A. (1998). Erprobung auf dem Weg. Darmstadt-Kassel Runde. Neue Studienabschlüsse (BA/MA) - Etikettenschwindel oder neue Studienperspektiven?  hi-hochschule innovativ. Ausgabe 1, November 1998, s. 6-7

Sallinen, A. (2010) Oma rahatalous haastaa yliopistojen perinteisen toimintakulttuurin. Teoksessa: Työ,talous ja yliopisto, s. 14-20. (toim. Kari Heimonen & Hannu Tervo). Yliopistopaino, 2010. ISBN:978-951-39-4016

Sallinen, A. (2013) Naisia kannustettava johtajuuteen. Teoksessa Marjatta Björknäs ja Leena Sorvali (toim.), Naisten matkassa. Paremman elämän puolesta. Soroptimist International Finland 2013, s. 100-103.

Sallinen, A. (2013) Kahlittu Kasvatus. Teoksessa Emma Kostiainen& Matti Rautiainen (toim).Kadonnut Kasvatus? Seitsemän keskustelua. Suomen yliopistopaino, Tampere. ISBN: 978-952-5934-32-8, s. 88-108.

 

Kolumnit:

Sunnuntaisuomalainen 5.12.1999

Sunnuntaisuomalainen 31.10.1999

Sunnuntaisuomalainen 26.9.1999

Sunnuntaisuomalainen 22.8.1999

Sunnuntaisuomalainen 18.7.1999

Sunnuntaisuomalainen 13.6.1999

Sunnuntaisuomalainen 9.5.1999

Sunnuntaisuomalainen 2.4.1999

Sunnuntaisuomalainen 28.2.1999

Jaa |