Rehtori

Tehtävät, luottamustoimet ja tunnustukset - rehtori Matti Manninen

Koulutus

 • Tekniikan tohtori 1978, diplomi-insinööri 1974, Teknillinen korkeakoulu, teknillinen fysiikka
 • Ylioppilas, Vaajakosken lukio 1969.

Akateeminen työura

Suomessa:

 • 1.8.2012 - rehtori, Jyväskylän yliopisto
 • Vuodesta 1997 professori, Jyväskylän yliopisto
 • 1988-1997 apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
 • 1997-1998 vt. apulaisprofessori, Teknillinen korkeakoulu
 • 1973-1987 useita assistentin, tutkijan ja apulaisprofessorin määräyksiä Teknillisessä korkeakoulussa, Helsingin yliopistossa, Suomen Akatemiassa ja VTT:llä.
 • Dosentti, Teknillinen korkeakoulu.

Ulkomailla:

 • 1993-94: Visiting Professor, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen
 • 1984-86: Visiting Scientist, Cornell University, USA
 • 1981-82: Research associate, University of Zürich and Swiss Institute for Nuclear Research.
 • 1979-81: Research associate, Nordic Institute for Theoretical Physics, Copenhagen
 • 1978-79: Research associate, Michigan Technological University and Argonne National Laboratory, USA

Johtamiskokemus

 • Jyväskylän yliopiston rehtori 1.8.2012-
 • FinELib-ohjausryhmän puheenjohtaja 2013-
 • Jyväskylän yliopiston vararehtori 2010-2012
 • Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan dekaani 1996-2009.
 • Fysiikan laitoksen johtaja 1993-1996.
 • Fysiikan laitoksen varajohtaja 1991-1993.
 • Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsen 1996-2009,
 • Tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja 1996-2009
 • Useiden erillislaitosten johtokuntien ja hallinnon työryhmien jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia Jyväskylän yliopistossa (mm KTL, THK, tiedeneuvosto, kirjasto, Agora Center)
 • Toiminut OKM:n ja KKA:n työryhmissä (Bologna prosessi) ja osallistunut lukuisiin OKM:n ja Akatemian järjestämiin seminaareihin.
 • Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön hallituksen puheenjohtaja 2009-2011.
 • Osallistunut täydennyskoulutuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston järjestämille johtamistaidon kursseille.
 • Tutkimus ja tutkimuksen johtaminen
 • Tutkimuksesta ja infrastruktuureista vastaava vararehtori 2010-2012.
 • Nanoscience Centerin johtaja 2008-2009.
 • Chairman of the board of Nordic Institute for Theoretical Physics 2005-2006, member 2002–2009 (Copenhagen, Stockholm)
 • Member of the International Advisory Board of Max Planck Institute for Physics of Complex Systems, Dresden, 2007-2013.
 • Member of the International Advisory Board of the Institute of Solid State Research of Forschungzentrum Jülich 2002-2004.
 • Cooridinator of the EU STREP-network on ultrathin quantum wires (the network consisted of 8 laboratories and was granted 2.4 million euros for 2004-2007).
 • Suomen Akatemian huippuyksikön ’Nuclear and Condensed Matter Physics at JYFL’ johtaja vuosina 2000-2002. Tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialta keskeytyksettä vuodesta 1991 alkaen.
 • European Science Foundation’in rahoittaman tutkimusverkoston ”Common perspectives for cold atoms, semiconductor polaritons and nanoscience” johtoryhmän jäsen 2010-2015.
 • Julkaisutoiminta: yli 200 kansainvälistä referee-julkaisua, joihin on viitattu yhteensä yli 6200 kertaa (Vuodelta 2002 oleva julkaisu ”Electronic structure of quantum dots” on ISI-tietokannan mukaan Jyväskylän yliopiston eniten viitattu tieteellinen artikkeli, viittauksia yli 570).
 • Tutkimuksen taso arvioitiin erinomaiseksi Jyväskylän yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinneissa vuosina 2005 ja 2011.
 • Osallistunut useiden kansainvälisten konferenssien järjestämiseen ja pitänyt lukuisia kutsuttuja esitelmiä.
 • Opetus ja koulutuksen kehittäminen
 • Monipuolinen ja runsas opetuskokemus fysiikan ja fysiikan matemaattisten menetelmien opetuksesta kaikilla tasoilla ensimmäisen vuosikurssin opinnoista  jatko-opintoihin (useissa yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla). Ohjannut 19 väitöskirjaa, lisensiaatintöitä, diplomitöitä ja lukuisia pro gradu –tutkielmia.
 • Soveltavien luonnontieteiden kehittämisryhmän ja kansainvälisen kesäkoulun johtoryhmän jäsen Jyväskylän yliopistossa vuosina 1989-1993. Kansainvälinen kesäkoulu ja soveltavien luonnontieteiden ohjelma valittiin koulutuksen laatuyksiköksi vuonna 1994.
 • Fysiikan laitoksen ”Lentävä lähtö” –ohjelman alkuunpanija vuonna 2001. Fysiikan laitos valittiin koulutuksen laatuyksiköksi vuonna 2004 (ja uudelleen 2010).
 • Kutsuttu esitelmä ”Lentävä lähtö”-ajatuksesta Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Göteborgissa 2003 ja Oslon yliopistossa 2005.
 • Aloitteentekijä Jyväskylän yliopiston Nanotieteiden kandidaatin koulutusohjelmassa. Ohjelma alkoi vuonna 2007 ja on edelleen ainutlaatuinen Suomessa.
 • Kansallisen nanotieteiden tohtoriohjelman johtaja (27 OKM paikkaa) 2006-2012.
 • Tutkinnonuudistuksen kansallisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja luonnontieteellisellä koulutusalalla 2004-2006.

Tieteellisiä tunnustuksia ja luottamustehtäviä

 • CSC - Tieteen Tietotekniikan Keskus OY:n hallituksen jäsen 2016-
 • Suomen yliopistot UNIFI ry:n hallituksen jäsen 1.1.2014-
 • FinELib konsortion ohjausryhmä, puheenjohtaja 2013-2016
 • Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurin asiantuntijaryhmä, Finnish Research Infrastuctures (FIRI), jäsen  2012-2015
 • Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea, Finnish Research Infrastuctures (FIRI), jäsen 2014-2016
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta, julkaisufoorumin ohausryhmä, jäsen 2012-2014
 • Sivistystyönantajat ry:n hallitus, jäsen
 • Suomen yliopistojen työnantajayhdistys ry:n (SYTY) hallitus, jäsen 
 • Nomination as Outstanding Referee of the American Physical Society 2008
 • Fellow-jäsen, Institut of Physics (UK) vuodesta 2001
 • Fellow-jäsen, Suomen fyysikkoseura  2011 (seura on nimennyt vain kolme fellowta)
 • Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 1998
 • Suomen fyysikkoseuran puheenjohtaja 1999-2001
 • Magnus Ehrnroothin säätiön fysiikan palkinto 1995
 • Physica Scripta -lehden toimituskunnan jäsen vuodesta 2001
 • Lukuisia tutkimushankkeiden arviointeja tiederahoittajille (EU, NSF, Suomen Akatemia sekä Tanskan, Hollannin, Saksan ja Viron tiedeakatemiat).
 • Wienin yliopiston fysiikan laitoksen tutkimuksen kokonaisarviointi 2008.
 • Tohtoriohjelmien arviointeja Itävallassa ja Irlannissa.
 • Useiden johtavien kansainvälisten fysiikan ja fysikaalisen kemian lehtien arvioija.

Maanpuolustus

 • Sotilasarvo vänrikki.
 • Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan Jyväskylän paikallisosaston jäsen 1993-1998.
 • Alueellinen maanpuolustuskurssi 2011.
Jaa |