Hallinto

Rahoitusmalli

Jyväskylän yliopiston rahoituksen jakamisen suuntaviivat

Kuva: Sisäinen rahoitusmalli 2017-2020 (Rehtorin päätös 28.10.2016) (pdf)

Hallituksen 5.6.2012 hyväksymä, 24.9.2014 päivitetty Jyväskylän yliopiston sisäisen rahanjaon periaatteet vuosiksi 2013-2020/ Tämä rahoitusmalli on korvautunut yllä olevalla sisäisellä rahoitusmallilla 2017-2020

Hallituksen 5.6.2012 hyväksymä Jyväskylän yliopiston sisäisen rahanjaon periaatteet vuosiksi 2013 - 2020.

Aiempi rahoitusmalli (Rahoituksen jakamisen suuntaviivat vuosille 2010–2012, hallitus 21.9.2011) näkyy vain JY:n verkosta tai JY-tunnuksilla.

 

OKM:n materiaaleja

Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Kuva: OKM:n rahoitusmalli yliopistoille 2017 alkaen (pdf)

Finlex: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

 

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:26

Finlex: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (kumottu)

Jaa |