Eettinen toimikunta

Esittely

Eettinen toimikunta on rehtorin asettama toimikunta. Sen tehtävänä on vahvistaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, opastaa ja antaa neuvotteluapua tutkimuseettisissä ongelmissa sekä arvioida ja tukea tutkimushankkeiden eettisten periaatteiden toteutumista. Jyväskylän yliopisto on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin Hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin sekä ennakkoarvioinnin järjestämiseen tutkimuseettisen neuvottelukunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toimikunnan toimivaltaan ei kuulu tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden soveltaminen hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausten käsittelemiseksi, vaan siitä vastaa yliopiston rehtori.

Neuvonta tutkimuseettisissä kysymyksissä

Tutkimusetiikkaan liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä kunkin alueen asiantuntijoiden puoleen seuraavasti:

  • Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkauksiin liittyvät kysymykset: tutkimusetiikan tukihenkilöt, s-posti ethics-support@jyu.fi
  • Rahoitushakuihin liittyvät eettiset kysymykset: tutkimusrahoituspalvelut, s-posti ris@jyu.fi
  • Eettiseen ennakkoarviointiin liittyvät kysymykset: eettinen toimikunta, s-posti secretary-ethicomm@jyu.fi

Jäsenet ja yhteystiedot

Eettisen toimikunnan jäsenet ja varajäsenet kaudella 2017-2018 ja yhteystiedot.

Kokousajat

Lausuntopyynnöt

Koulutukset

Research Ethics-kurssi, lue lisää