Eettinen toimikunta

Linkkejä muualle

Eettisen toimikunnan linkkikokoelma
Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan etusivu
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet sähköisessä muodossa.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta
Sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan etusivu
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto on antanut ohjeistuksia mm. henkilötietojen käsittelyyn liittyen.
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta
ELLA - Eläinkoelautakunta
Biotekniikan neuvottelukunta
Geenitekniikan lautakunta
Jaa |