Eettinen toimikunta

Tieteen etiikan kursseja ja koulutuksia

Ihmistieteiden metodikeskuksen (IHME) tarjoamia tutkimusetiikan kursseja:

- IHMJ109 Research Ethics, 1-3 ECTS, internet course
- IHMJ112 Research Ethics and Integrity: guidelines and legislation (maaliskuu 2017)

Jaa |