Kulttuuritoimikunta

Kulttuuritoimikunnan strategia

Kulttuuritoimikunnan strategia on laadittu 23.10.2006.

Toiminnan tavoite

Kulttuuritoimikunnan tehtävänä on vahvistaa Jyväskylän yliopiston sivistyksellisiä ja yhteisöllisiä päämääriä sekä kampustemme arkkitehtonisia ja esteettisiä arvoja. Toimikunta edistää henkilökunnan sekä opiskelijoiden kulttuuriharrastuksia ja yliopistoyhteisön hyvinvointia. Näin tuetaan yliopiston vastuullista ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria.


Keskeiset tehtävät

Kulttuuritoimikunnan tehtävänä on kannustaa henkilökuntaa ja opiskelijoita osallistumaan  kulttuuritoimintaan, kehittää kampusta kulttuurisena ja esteettisenä toimintaympäristönä sekä rakentaa yhteistoimintaa eri kulttuuritoimijoiden välille yliopistossa ja sen ulkopuolella.


Toimikunnan tehtävät jäsentyvät osa alueittain:

Kannustaa henkilökuntaa ja opiskelijoita luovaan kulttuuritoimintaan:
toimikunta tukee eri tavoin kulttuuritoimijoiden työskentelyä,
hankkii taideteoksia ja  esityksiä yliopiston tarpeisiin,
kokoaa esiintyjäpankin ja pitää sitä yllä yliopiston tietoverkossa sekä
valmistelee esityksen yliopiston vuosijuhlassa jaettavan kulttuuripalkinnon saajasta.

Toteuttaa yliopiston toimintaan kuuluvia kulttuuriprojekteja ja  seminaareja:
toimikunta osallistuu seminaarien ja näyttelyiden järjestämiseen,
osallistuu julkaisujen toimittamiseen ja
valmistelee ainelaitosten kanssa  yliopiston kulttuuriin perehdyttäviä opintojaksoja.

Huolehtii yliopiston kulttuurikampuksesta:
toimikunta kartuttaa ja esittelee yliopiston taidekokoelmaa,
vaalii ja kehittää yliopiston rakennettua kulttuuriympäristöä,
tutustuttaa henkilökuntaa ja opiskelijoita kulttuurikampukseen ja
pitää esillä kulttuurinäkökulman yliopiston hallinnollisessa toiminnassa.

Tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa:
toimikunta osallistuu ajankohtaisten kulttuuritapahtumien toteuttamiseen yliopiston eri toimintayksiköiden ja  ylioppilaskunnan kanssa,
on kehittämässä kampuksen ja yliopiston toimintaa yhdessä kaupungin nuoriso  ja kulttuuritoimen kanssa sekä
pitää yhteyttä myös yliopistojen kansainväliseen kulttuuritoimintaan.

Organisoi kulttuuripalveluja:
- toimikunta suunnittelee ja järjestää henkilökunnalle, heidän perheilleen ja opiskelijoille kulttuurimatkoja ja muita tapahtumia,
hankkii omakustannushintaan teatteri  ja konserttilippuja henkilökunnalle,
järjestää eri kulttuurialojen harrastajille tarkoitettuja kursseja.


Kulttuuritoimikunnan asema yliopistossa

Kulttuuritoimikunta on rehtorin määräajaksi asettama toimikunta. Kulttuuritoimikunta edistää omalta osaltaan yliopiston perustehtävien suorittamista ja tukee yliopiston kulttuuripalveluja.
Siihen kuuluvat henkilökunnan edustajina puheenjohtaja ja 12 jäsentä sekä ylioppilaskunnan kulttuurisihteeri.
Yliopiston kulttuuritoimikunnalle kuuluvien tehtävien hoitoa varten on perustettu kulttuurisihteerin virka ja varattu oma toimintabudjetti.
Jokainen yliopiston henkilökunnan jäsen voi käyttää omaan kehittämis  ja harrastustoimintaan kaksi viikkotyötuntia.
23.10.2006

Jaa |
Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Hannu Ylönen
puh. 050 539 9542
hannu.j.ylonen@jyu.fi

Sihteeri
Riikka Heiskanen
puh. 040 805 4134
riikka.m.heiskanen@jyu.fi

Kulttuuritoimikunnnan
jäsenet 2017–2018

Laskutusohjeet