Toimikunnat

Ruokailutoimikunta

Toimikausi 1.1.2017-31.12.2018

Toimikunnan tehtävänä on:

 • seurata ja valvoa yliopisto henkilöstön ja opiskelijoiden käytössä olevien ruokaloiden toimintaa,
 • käsitellä ruokaloiden yleisiin järjestelyihin, siisteyteen, viihtyvyyteen ja järjestykseen, ruuan laatuun, määrään ja terveydellisiin tekijöihin sekä palvelujen tasoon liittyviä asioita sekä käyttäjien ruokailua koskevat aloitteet ja ehdotukset,
 • huolehtia siitä, että ruokaloiden käyttäjäpiiriin kuuluvat saavat ruokailun yhteydessä tai muuten sopivalla tavalla terveellisiin ruokailutapoihin ja ravitsemuksellisiin tekijöihin liittyvää tietoa sekä
 • ryhtyä toimenpiteisiin ruokailutoiminnassa havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi ja ruokailutoiminnan kehittämiseksi tekemällä esityksiä ruokalanpitäjälle ja yliopistolle.

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

 • hallintojohtaja Kirsi Moisander (puheenjohtaja)
 • talousjohtaja Päivi Seppä (varapuheenjohtaja),
 • henkilöstöasiantuntija Piia Löppönen,
 • sisäinen tiedottaja Katri Lehtovaara,
 • laboratorioinsinööri Jukka Pekka Isoaho (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta),
 • lehtori Kirsti Kasila (terveystieteiden laitos),
 • tohtorikoulutettava Teea Kortetmäki (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (varajäsen akatemiatutkija Petteri Laihonen),
 • toimistosihteeri Helvi Lamberg (liikuntatieteellinen tiedekunta),
 • tutkijatohtori Pasi Nieminen (kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta),
 • yliopistonopettaja Maria Pecoraro (kauppakorkeakoulu) (varajäsen yliopistonopettaja Heikki Lehkonen),
 • professori Juhani Rautopuro (koulutuksen tutkimuslaitos) (varajäsen projektitutkija Ilona Markkanen),
 • lehtori Pekka Lumela (Jyväskylän yliopiston opetusalan yhdistys),
 • vahtimestari Ilkka Marjokorpi (JYTT ry),
 • it-tukihenkilö Petteri Poutiainen (JYHY ry),
 • opiskelija Sonja Karppinen,
 • opiskelija Sanna Kuorelahti,
 • opiskelija Juuli Kärkinen sekä
 • JYY:n hallituksen ympäristövastaava
 • terveydenhoitaja Piia Taipalus (YTHS) (asiantuntijajäsen)
 • ravitsemispalvelupäällikkö Sari Nissinen (Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijaravintolat-yksikkö) (asiantuntijajäsen)
 • suunnittelija Marjo Havila (sihteeri)

Aiemmat ruokailutoimikunnat

Seuraava kokous

päivämäärä, kellonaika, paikka, asialista

Dokumentit

Muistiot

Ei muistioita.

Jaa |