Tasa-arvo

Nostetta yhdenvertaisuudesta

Nostetta yhdenvertaisuudesta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Jyväskylän yliopistossa

Yhdenvertaisuus hyvää opiskelua, työtä ja elämää varten

Kysymykset koulutuksellisesta tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä eri koulutusasteilla ovat ajankohtaisia. Uuden yhdenvertaisuuslain perusteella oppilaitosten tulee suunnitella, arvioida ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan.

Tuloksia yhdenvertaisuuskyselystä 2015

Yliopiston yhdenvertaisuuskysely henkilöstölle ja opiskelijoille toteutettiin 23.10-6.11.2015. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tutustu kyselyn tulosten pikaraporttiin!

 

Sisäinen auditointi käynnisti kehittämistoimia JYssa

Yhdenvertaisuussuunnitteluun kootaan kyselyn lisäksi tietoa mahdollisimman monipuolisesti eri tietolähteistä. Muiden muassa tasa-arvotoimikunnan aloitteesta 2014 toteutettu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sisäinen auditointi toi esille monia hyviä käytänteitä sekä kehittämismahdollisuuksia. Auditoinnin tulosten perusteella tarkastusvaliokunta esitti kuutta toimenpidettä:

  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma englanniksi
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osaksi toiminnanohjausta
  • Seuranta säännölliseksi (tasa-arvo, yhdenvertaisuus, palkka)
  • Tasa-arvoyhdyshenkilön nimeäminen yksiköihin
  • Yhteistyö tasa-arvotoimikunnan ja henkilöstöpalvelujen kesken
  • Työryhmien jäsenten valintaperusteet avoimiksi ja julkisiksi.

Tavoitteena on saada kehittämistoimenpiteet normaaleihin prosesseihin, muun muassa johtamis- ja esimies- sekä henkilöstökoulutukseen.

Yliopiston arjen rinnalla ovat esillä myös laajemmat yhdenvertaisuuskysymykset. Korkeakouluilta odotetaan välitöntä ja välillistä osallistumista monien haasteiden kohtaamiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen nuorten elämässä (esimerkiksi Nuorisobarometri 2014) sekä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen (mm. Ehdotus valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi).

Tietolähteitä

 

Equality at the University of Jyväskylä

Jokaisen yliopistolaisen työskentely- ja opiskelurauhaan kuuluu tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu. Jos koet epäoikeudenmukaisuutta, älä jää yksin. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin tai esimieheesi.

 

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Häirintätapauksissa, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tasa-arvoyhdyshenkilö

Suunnittelija Hannu Puupponen, hannu.puupponen@jyu.fi
0400 247 389 (sisäinen 3734),

Henkilöstölle

Henkilöstöasiantuntija Piia Löppönen, piia.lopponen@jyu.fi
0400 247 689 (sisäinen 7094)

Opiskelijoille

JYYn häirintäyhdyshenkilöt

Tarvittaessa voit kääntyä tiedekuntasi dekaanin tai työterveysaseman puoleen (Terveystalo, YTHS)

Anna palautetta yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä lomakkeella