Toimikunnat

Työsuojelutoimikunta

Yliopiston työsuojelu yhteistoimintasopimuksen mukaan yliopistossa edustettuina olevat ammatilliset järjestöt (Akava, STTK-J ja VTY) valitsevat yhdeksän jäsentä ja työnantaja kolme jäsentä yliopiston työsuojelutoimikuntaan. Järjestöt asettavat yliopiston työsuojeluvaltuutetut ja heille kaksi varavaltuutettua. Yliopisto asettaa työsuojelupäällikön. Käytännön toimenpiteistä huolehtivat yleensä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Työsuojelutoimikunnan jäsenet välittävät tietoa järjestelmän toiminnasta.

 

Ajalle 1.1.2014-31.12.2017 valitut työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö:

työsuojelupäällikkö

Olli-Pekka Laakso

puh. 050 428 5310
työsuojeluvaltuutettu Heli Niskanen
puh. 040 805 3402
varatyösuojeluvaltuutettu Erja Kosonen puh. 050 376 7017
varatyösuojeluvaltuutettu Katja Mielonen puh. 040 758 8794
työsuojeluvaltuutettu Jorma Lind puh. 0400 247 428
varatyösuojeluvaltuutettu Jouni Penttinen
puh. 050 346 3802
varatyösuojeluvaltuutettu Rami Sipilä puh. 040 805 3058

 

Työsuojelun yhdyshenkilöt

Kokkola: Janne Keränen, puh 040 8259117

Vaasa: Sanna Pakarinen, puh 040 8055098

 

Työsuojelutoimikunnan jäsenet

Työsuojelutoimikuntaan kuuluvat 1.1.2014 - 31.12.2017 järjestöjen valitsemina:

 • laboratoriomestari Jorma Lind (JYTT ry), työsuojeluvaltuutettu
 • suunnittelija Heli Niskanen (JYTTE ry), työsuojeluvaltuutettu
 • lehtori Rose Matilainen (JYLL ry), varajäsen lehtori Juha Merikoski (JYLL ry)
 • tutkijatohtori Satu Pekkala (JYTTE ry), varajäsen Laura Mankki
 • projektitutkija Ben Waller (JYTTE ry), varajäsen amanuenssi Leena Subra (JYTTE ry)
 • professori Aila Virtanen (professoriliitto), varajäsen professori Marja-Kristiina Lerkkanen (professoriliitto)
 • laboratorioteknikko Anssi Vilkamaa (JYTT ry), varajäsen laboratoriomertari Nina Honkanen (JYTT ry)
 • suunnittelija Katja Mielonen (JYHY ry), varajäsen amanuenssi Hannele Saari (JYHY ry)
 • atk-tukihenkilö Jouni Penttinen (JYHY ry), varajäsen siivouspalveluvastaava Anne Myllyntaus (JYHY ry)

Työnantajan nimeäminä edustajina ovat:

 • henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka
 • tilapalvelujohtaja Suvi Jokio
 • yli-insinööri Pauli Heikkinen

Toimikunnan puheenjohtaja Jouni Valjakka

Sihteeri Sari Smahl

 

Työsuojelutoimikunnan kokousten pöytäkirjat

Vuosien 2011-2014 pöytäkirjat

 

Työsuojeluvaalien sekä työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen

Pöytäkirja 24.10.2013

 

Työsuojelu Jyväskylän yliopistossa

Jaa |