Työryhmät

Työryhmät

Rehtorin tai hallintojohtajan asettamat määräaikaiset työryhmät.

Tätä sivua päivittää Marjo Havila (marjo.havila@jyu.fi). Työryhmien omia sivuja päivittävät työryhmät itse.

Toimikunnat, neuvostot, valiokunnat ja lautakunnat löytyvät omilta sivuiltaan.

Rehtorin päätöksellä 20.12.2017 joulukuussa voimassa olleiden toimikuntien ja muiden ryhmien toimikautta jatkettiin helmikuun loppuun saakka. Näiden ryhmien toimikautta jatketaan edelleen siihen saakka, kunnes uudet toimikunnat ja muut ryhmät on valittu, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.

Jaa |
Asettamiskirjeen mallipohja

Oletko valmistelemassa työryhmän perustamista? Käytä asettamiskirjeen mallipohjaa (dotx).