Työryhmät

Academic Life -ohjausryhmä

Toimikausi 1.1.2015 - 31.12.2017

Academic Life –toimintamallin kohteena ovat yliopistossa toimivat opettajat ja tutkijat sekä yliopiston toimintaa muissa tehtävissä tukeva henkilöstö. Academic Life –mallin tavoitteissa ja toimintaperiaatteissa tavoitellaan yhdenmukaisuutta Student Life –toiminnan kanssa. Yleisenä tavoitteena on tukea kohdejoukon työnteon edellytyksiä, integroitumista yliopistoyhteisöön, osaamisen kehittymistä sekä edistää kohdejoukon työkykyä ja työssä onnistumisen kokemusta. Academic Life –toimintamallin toivotaan edistävän yhteisöllisyyttä sekä henkilöstön ymmärrystä omasta roolistaan yliopiston strategiatavoitteiden toteuttajana. Toimijoina ovat kaikki yliopistolaiset, yliopiston yksiköt sekä toimintaan kytketyt sidosryhmät, jotka tarjoavat yhteisön jäsenille erilaisia palveluja tai toimintaa.

Rehtori on tänään tekemällään päätöksellä asettanut Jyväskylän yliopistoon Academic Life –ohjausryhmän, jonka tehtävänä on kehittää toimintamallia, arvioida siihen kuuluvia kehittämistarpeita sekä ohjata koko-naisuuteen liittyvien toimintojen kehittämishankkeita.

Ohjausryhmän erityisenä tehtävänä on tukea opettajien, tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien akateemisen osaamisen kehittymistä eri uravaiheissa.  Osaamiseen kuuluvat ainakin uuden tiedon tuottamiseen vaadittava tutkijan ydinosaaminen, opetukseen ja ohjaukseen liittyvä pedagoginen ja muu osaaminen sekä viestintäosaaminen. Ohjausryhmä toimii yhteistyössä henkilöstön kehittämistoimikunnan, tiede- ja koulutusneuvostojen sekä henkilöstöpalvelujen kanssa ja käyttää ensisijaisesti hyväksi sitä osaamista, jota on yliopiston eri yksiköissä.

Kehittämistoimia on lähtökohtaisesti suunniteltava siten, että siirtyessään yksiköiden vakiintuneeksi toiminnaksi ne eivät lisää yliopiston menoja, ellei voida odottaa, että toimintojen avulla saavutetaan menosäästöjä muista tehtävistä tai niillä lisätään yliopiston rahoituksellista kilpailukykyä.  

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

 • vararehtori Helena Rasku-Puttonen (puheenjohtaja)
 • strategiajohtaja Kari Pitkänen (varapuheenjohtaja)
 • professori Anna-Maija Lämsä,
 • lehtori Anita Malinen,
 • tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen,
 • yliopistotutkija Taina Saarinen,
 • varadekaani Jaakko Seikkula,
 • johtaja Peppi Taalas sekä
 • henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka.
 • henkilöstöasiantuntija Piia Löppönen (sihteeri) ja
 • asiantuntija Jari Rantamäki (sihteeri)

 

Seuraava kokous

päivämäärä, kellonaika, paikka, asialista

Dokumentit

Muistiot

3/2017

2/2017

1/2017

Raportit

Työryhmän loppuraportti löydettävissä tältä sivulta työryhmän toimikauden päätyttyä.

Jaa |
Asettamiskirjeen mallipohja

Oletko valmistelemassa työryhmän perustamista? Käytä asettamiskirjeen mallipohjaa (dotx).