Työryhmät

HR Strategy for Researchers (HRS4R)-ohjausryhmä

Toimikausi 14.3.2012-31.12.2016

Ohjausryhmän tehtävänä on HRS4R-prosessin ohjaaminen ja toteuttamisen valvonta. Prosessi toteutetaan viidessä eri vaiheessa:
1) sisäinen puuteanalyysi, jossa Jyväskylän yliopiston toimintatapoja verrataan EU:n määrittelemiin toimintatapoihin
2) lyhyen ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelma
3) hakemus komission HR in Excellence for Researchers –tunnustuksen saamiseksi
4) toteuttamisvaihe ja itsearviointi sekä
5) ulkoinen arviointi ja tunnustuksen uudelleen hakeminen.
Ryhmän tulee työssään laajasti kuulla tutkimuksen eri sidosryhmiä.

JY edistää toiminnassaan eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja tutkijoiden työhönoton säännöstön periaatteita.

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

 • Vararehtori Helena Rasku-Puttonen (puheenjohtaja)
 • Professori Timo Ahonen
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen (Tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-Tommola 4/2015 saakka)
 • Yliopistonlehtori Leena Lindström
 • Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka
 • Laatupäällikkö Pirjo Halonen (1.6.2014 alkaen)
 • Henkilöstöasiantuntija Piia Löppönen (sihteeri)

HR Excellence in Research

Seuraava kokous

   

  Dokumentit

  Esitykset

   Muistiot

    

   Ohjausryhmän sisäinen työskentely

    

   Raportit

   HRS4R-prosessiin liittyvä kehittämistyö jatkuu Tutkijauran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research)-ohjausryhmän työskentelynä.

   Työryhmän loppuraportti löydettävissä tältä sivulta työryhmän toimikauden päätyttyä.

   Jaa |
   Asettamiskirjeen mallipohja

   Oletko valmistelemassa työryhmän perustamista? Käytä asettamiskirjeen mallipohjaa (dotx).