Työryhmät

Kokonaisarkkitehtuuri-hankkeen ohjausryhmän asettamiskirje

29.8.2011

Tietohallinnosta on tullut yliopiston toiminnan kehittämisen keskeinen väline. Tietohallintopalveluiden tulee olla käyttäjien tarpeita ja toimintaa tukevia ja niiden tulee tukeutua mahdollisimman nykyaikaiseen teknologiaan. Kokonaisarkkitehtuurin eli tietoteknisen infrastruktuurin, tietojärjestelmien, tietovarantojen ja palveluiden tulee muodostaa hallittu kokonaisuus, jonka kehittäminen käyttäjien muuttuvien tarpeiden mukaisesti on mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta.

Hallintojohtaja on tänään tekemällään päätöksellä asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on ohjata kokonaisarkkitehtuurityötä Jyväskylän yliopistossa. Ryhmän tulee erityisesti huolehtia arkkitehtuuriperiaatteiden luomisesta, tehdä esitys yliopistoon tulevasta tietoarkkitehtuurista ja varmistaa, että tietohallintolain velvoitteet ja yhteistyö OKM:n kanssa tulevat riittävästi huomioiduksi. Kokonaisarkkitehtuurissa pidetään lähtökohtana yliopiston ydintoimintojen prosesseja ja arkkitehtuurityö tulee osaksi yliopiston johtamista ja strategiaa.

Ryhmän puheenjohtajaksi kutsutaan professori Timo Tiihonen ja jäseniksi kehittämispalveluiden päällikkö Antti Auer, laatupäällikkö Pirjo Halonen, professori Heikki Karjaluoto, professori Raine Koskimaa, controller Vesa Kupari, suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen, koulutusjohtaja Kari Pitkänen, tutkija Mirja Pulkkinen, ja hallintopäällikkö Raili Törmäkangas. Ohjausryhmä ottaa sihteerin.

Työryhmän tulee antaa hallintojohtajalle työstään väliraportit 31.12.2011 ja loppuraportti 31.12.2012.
Työryhmän tulee kirjoittaa kokouksistaan muistiot, jotka työryhmän sihteeri tallettaa ryhmän verkkosivuille.

Työryhmälle perustetaan verkkosivut osoitteeseen http://www.jyu.fi/hallinto/tyoryhmat/.
Työryhmä saa tarvittaessa käyttöönsä wiki-työtilan, jonka käytössä opastaa tietohallintokeskus.


Hallintojohtaja Kirsi Moisander

Jaa |