Työryhmät

Kestävän kehityksen työryhmän asettamiskirje

18.2.2015

Jyväskylän yliopiston strategian mukaisesti globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat yliopiston kaikessa toiminnassa. Yliopisto on myös sitoutunut kansainvälisille akateemisille yhteisöille suunnattuun kestävän kehityksen aloitteeseen allekirjoittamalla United Nations Higher Education Sustainability Initiative (HESI) for Rio+20, jonka mukaisesti yliopisto sitoutuu mm. edistämään kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta, kehittämään ympäristöystävällistä kampusta ja kestävän kehityksen mukaista toimintaympäristöä sekä osallistumaan alan kansainvälisiin verkostoihin ja jakamaan asiantuntemustaan.

Yliopistolla on rehtorin hyväksymä globaalin vastuun ohjelma sekä ympäristöperiaatteet ja -ohjelma, joiden vaikuttavuutta lisäämään ja täsmentämään rehtori on tänään tekemällään päätöksellä perustanut yliopiston kestävän kehityksen työryhmän, jonka tehtävänä on

 • Edistää ja seurata yliopiston ympäristöohjelman ja globaalin vastuun ohjelman toteutumista.
 • Uudistaa edellä mainitut ohjelmat yliopiston strategisten linjausten, tavoitteiden ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti yhdeksi kokonaisuudeksi ottaen huomioon ja sisällyttäen uuteen kokonaisuuteen kestävän kehityksen muutkin osa-alueet.
 • Raportoida yliopiston kestävän kehityksen toiminnasta osana johdon katselmusta.
 • Kehittää konkreettisin keinoin näkyvyyttä yliopiston kestävän kehityksen alueella.
 • Koota yhteen työryhmän teemoihin liittyviä toimijoita yliopistolla ja tukea yhteistyön muodostumista.

Työryhmän toimikausi on 1.2.2015-31.12.2016 ja sen tulee jättää toiminnastaan ensimmäinen väliraportti rehtorille 31.5.2015 mennessä.

Työryhmä koostuu ympäristötiimistä ja globaalin vastuun tiimistä. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsutaan yliopistotutkija Tiina Onkila (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) ja työryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan sihteerin.

Ympäristötiimin jäsenet:

 • Sari Hämäläinen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Markku Kuitunen, professori, bio- ja ympäristötieteiden laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Tapio Litmanen, professori, akatemiatutkija, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • Veli-Heikki Vänttinen, ympäristökoordinaattori, tilapalvelut

Globaalin vastuun tiimin jäsenet:

 • Anna Grönlund, kansainvälistymispäällikkö, strateginen kehittäminen, yliopistopalvelut
 • Tiina Kontinen, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • Elina Lehtomäki, yliopistotutkija, kasvatustieteiden tiedekunta
 • Johanna Turunen, verkostokoordinaattori, UniPID

Työryhmän vakituisina asiantuntijoina toimivat laatupäällikkö Pirjo Halonen (strateginen kehittäminen), suunnittelija Hannu Puupponen (opintopalvelut) sekä tiedottaja Marja Keränen (viestintäpalvelut).

Tämän työryhmän asettaminen kumoaa aiemman päätöksen ympäristöryhmän asettamisesta.

 

Rehtori                               Matti Manninen

Valmistelija: kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund

Jaa |