Työryhmät

Kestävän kehityksen työryhmä

Toimikausi 1.2.2015-31.12.2016. Työryhmän tulee jättää toiminnastaan ensimmäinen väliraportti rehtorille 31.5.2015 mennessä.

Jyväskylän yliopiston strategian mukaisesti globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat yliopiston kaikessa toiminnassa. Yliopisto on myös sitoutunut kansainvälisille akateemisille yhteisöille suunnattuun kestävän kehityksen aloitteeseen allekirjoittamalla United Nations Higher Education Sustainability Initiative (HESI) for Rio+20, jonka mukaisesti yliopisto sitoutuu mm. edistämään kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta, kehittämään ympäristöystävällistä kampusta ja kestävän kehityksen mukaista toimintaympäristöä sekä osallistumaan alan kansainvälisiin verkostoihin ja jakamaan asiantuntemustaan.

Yliopistolla on rehtorin hyväksymä globaalin vastuun ohjelma sekä ympäristöperiaatteet ja -ohjelma, joiden vaikuttavuutta lisäämään ja täsmentämään rehtori on perustanut yliopiston kestävän kehityksen työryhmän, jonka tehtävänä on

 • Edistää ja seurata yliopiston ympäristöohjelman ja globaalin vastuun ohjelman toteutumista.
 • Uudistaa edellä mainitut ohjelmat yliopiston strategisten linjausten, tavoitteiden ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti yhdeksi kokonaisuudeksi ottaen huomioon ja sisällyttäen uuteen kokonaisuuteen kestävän kehityksen muutkin osa-alueet.
 • Raportoida yliopiston kestävän kehityksen toiminnasta osana johdon katselmusta.
 • Kehittää konkreettisin keinoin näkyvyyttä yliopiston kestävän kehityksen alueella.
 • Koota yhteen työryhmän teemoihin liittyviä toimijoita yliopistolla ja tukea yhteistyön muodostumista.

Tämän työryhmän asettaminen kumoaa aiemman päätöksen ympäristöryhmän asettamisesta.
Globaalin vastuun toimenpideohjelmaa valmisteli kansainvälisen kehitysyhteistyön koordinaatioryhmä.

Jäsenet

Työryhmä koostuu ympäristötiimistä ja globaalin vastuun tiimistä.

 • Yliopistotutkija Tiina Onkila (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (puheenjohtaja)

Ympäristötiimin jäsenet:

 • Sari Hämäläinen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Markku Kuitunen, professori, bio- ja ympäristötieteiden laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Tapio Litmanen, professori, akatemiatutkija, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • Veli-Heikki Vänttinen, ympäristökoordinaattori, tilapalvelut

Globaalin vastuun tiimin jäsenet:

 • Anna Grönlund, kansainvälistymispäällikkö, strateginen kehittäminen, yliopistopalvelut
 • Tiina Kontinen, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • Elina Lehtomäki, yliopistotutkija, kasvatustieteiden tiedekunta
 • Johanna Kivimäki, projektipäällikkö, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Työryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan sihteerin.

Työryhmän vakituisina asiantuntijoina toimivat laatupäällikkö Pirjo Halonen (strateginen kehittäminen), suunnittelija Hannu Puupponen (opintopalvelut) sekä tiedottaja Katri Lehtovaara (viestintäpalvelut). Lisäksi työryhmään on kutsuttu edustus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalta (JYY): JYY:n hallituksen ympäristövastaava Helmi Möttönen ja kehitysyhteistyövastaava Anna Silvola.

Työryhmän työtä etukäteen valmistellut valmistelija: kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund

Entiset jäsenet:

 • Johanna Turunen, verkostokoordinaattori, UniPID

Seuraava kokous

Seuraavaa kokousta ei ole sovittu.

Kyselyt

Kestävä kehitys Jyväskylän yliopistossa: HESI for RIO+20 -kysely

Dokumentit

Muistiot

Materiaalit

Polkuavaimella työryhmän jäsenille

Raportit

Väliraportti 18.6.2015

Palaute | Feedback

Anna palautetta työryhmälle! | Give feedback to the working group!

Jaa |
Asettamiskirjeen mallipohja

Oletko valmistelemassa työryhmän perustamista? Käytä asettamiskirjeen mallipohjaa (dotx).