Työryhmät

Yliopistotasoisen työryhmän prosessi

Prosessista ja kuvauksesta toivotaan kommentteja. Lisätietoja Pirjo Haloselta (pirjo.halonen@jyu.fi).

Tavoitteet

Päätavoitteena on hoitaa tasalaatuisesti ja tehokkaasti työryhmätyöskentely, erityisesti työryhmän työn tuloksen hyväksyminen ja toimeenpano. Prosessilla tavoitellaan

  • työryhmien toiminnan helpottamista ja yhtenäistämistä,
  • työryhmien toiminnan sujuvuuden ja laadun parantamista ja
  • työryhmän eri rooleissa toimivien henkilöiden tehtävien selkeyttämistä
  • työryhmän työn tunnettuuden lisäämistä

Kohde

Yliopiston nimittämät työryhmät, joiden tehtävä on annetun toimeksiannon käsittely ja toimintaehdotuksen tekeminen työryhmän asettajalle.

Dokumentit

Prosessiin liittyvät dokumentit. Osa dokumenteista on saatavilla yliopiston koneilta Wordin mallipohjista. Ks. ohje mallipohjien käyttöön.

Jaa |
Asettamiskirjeen mallipohja

Oletko valmistelemassa työryhmän perustamista? Käytä asettamiskirjeen mallipohjaa (dotx).