Työryhmät

Student Life -toimintamallin tutkimuslähtöisen kehittämistyön ohjausryhmä (III)

Toimikausi 1.1.2015 - 31.12.2017


Tämä on Student Life -toimintamallin tutkimuslähtöisen kehittämistyön ohjausryhmän sivu.

Edellisten ohjausryhmien sivut löydät osoitteista:
vuodet 2012 - 2014 www.jyu.fi/hallinto/tyoryhmat/studentlife_or/
vuodet 2010 - 2012 www.jyu.fi/hallinto/tyoryhmat/student-life.

 

Tehtävä

Student Life -ohjausryhmän tehtävänä on arvioida toimintamallin kokonaisuutta, sen kehittämistarpeita sekä ohjata toimintakokonaisuuden kehittämistä. Ohjausryhmän on tehtävässään edistettävä Student Life –toimintamallin näkyvyyttä niin yliopistoyhteisössä kuin opiskelijaksi hakeutuvien joukossa, tutkimuslähtöistä kehittämistoimintaa sekä Keski-Suomen aluetoimijoiden sitouttamista kumppaneiksi. Toimintamallin kehittämishankkeita suunniteltaessa on aikaisempaa suurempi huomio kohdistettava kansainvälisten opiskelijoiden tuen kehittämiseen. Kehittämistoimia on lähtökohtaisesti suunniteltava siten, että siirtyessään yksiköiden vakiintuneeksi toiminnaksi ne eivät lisää yliopiston menoja, ellei voida odottaa, että toimintojen avulla saavutetaan menosäästöjä muista tehtävistä tai niillä lisätään yliopiston rahoituksellista kilpailukykyä.  

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

 • vararehtori Helena Rasku-Puttonen, puheenjohtaja
 • strategiajohtaja Kari Pitkänen, varapuheenjohtaja
 • opintopalvelujohtaja Mari Ikonen
 • hallintopäällikkö Taru Kujanpää
 • dekaani Minna-Riitta Luukka
 • yliopistonlehtori Leena Penttinen ***
 • psykologi Marjo Kotimäki, YTHS (10.9.2015 alkaen)
 • JYY:n hallituksen puheenjohtaja* (ja JYY:n valitsema varajäsen**)
 • yliopistonlehtori Tanja Vehkakoski ***
 • suunnittelija Tapio Anttonen, sihteeri ja
 • yliopistonopettaja Hanna Laitinen, sihteeri

Aiemmin toimineet jäsenet:

 • vastaava psykiatri Kaarina Pöllänen  10.9.2015 saakka

JYY:aa edustavalla varajäsenellä on pysyvä läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. Muut ohjausryhmän jäsenet voivat tiedonkulun varmistamiseksi lähettää valitsemansa edustajan ohjausryhmän kokoukseen ollessaan itse estyneenä.

* 2015 Selma Vidgren, 2016 Lasse Heikkilä, 2017 Teemu Vasama
** Korkeakoulupoliittinen sihteeri Susanna Koistinen 2.8.2015 saakka, 3.8.2015 lähtien Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil 
***Leena Penttisen sijaisena Tanja Vehkakoski 26.2.2016 alkaen.

Seuraavat kokoukset

 • Ohjausryhmän toimikautta on jatkettu rehtorin päätöksellä 30.4.2018 saakka. Seuraava kokous pidetään 28.3.2018 klo 14:00 - 16:00 (C417).

Dokumentit

Lisätietoa toiminnasta

Muistiot


  Raportit

  Työryhmän loppuraportti löydettävissä tältä sivulta työryhmän toimikauden päätyttyä.

  Jaa |