Työryhmät

Student Life –toimintamallin jatkokehittämisestä vastaava ohjausryhmä (II)

Toimikausi 15.10.2012 - 31.12.2014

Tämä on Student Life -toimintamallin jatkokehittämisestä vuosina 2012-2014 vastaavan ohjausryhmän sivu.
Edellisen ohjausryhmän (2010-2012) sivut löydät osoitteesta www.jyu.fi/hallinto/tyoryhmat/student-life.
Vuosille 2015-2017 nimetyn ohjausryhmän sivut löytyvät osoitteesta www.jyu.fi/hallinto/tyoryhmat/studentlife_ohjausryhma/studentlife_2015_2017

 

Tehtävät

Student Life –ohjausryhmän tehtävänä on vastata Student Life –toimintamallin jatkokehittämisestä. Ohjausryhmän tavoitteena on vakiinnuttaa Student Life –toimintamalli sellaiseksi toimintojen kokonaisuudeksi, johon koko yliopistoyhteisö keskeisine alueellisine sidosryhmineen osallistuu ja joka tukee opiskelijan elämänhallinnan taitoja, integroitumista opintoihin, opiskelukykyä, valmistautumista työelämään sekä kaikin puolin kokonaisvaltaisesti edistää opiskelijan hyvinvointia.

Ohjausryhmän tehtävänä on vakiinnuttaa parhaimmat ensimmäisenä kehittämiskautena pilotoidut toimintatavat ja liittää ne osaksi Student Life -kokonaisuutta, kehittää tutkimuslähtöisesti uusia Student Life –mallin tavoitteita palvelevia toimintatapoja sekä yleensäkin kehittää Student Life –toimintamallia kokonaisuutena ja tehdä se näkyväksi niin yliopistoyhteisölle kuin opiskelijoiksi hakeutuville. Uusia toimintatapoja on kehitettävä erityisesti yhdessä Keski-Suomen aluetoimijoiden kanssa pyrkien näin sitouttamaan näitä tahoja kumppaneiksi Student Life –toimintaan.

Jäsenet

Työryhmän nykyiset ja ryhmässä aiemmin toimineet jäsenet.

  • vararehtori Helena Rasku-Puttonen (puheenjohtaja)
  • strategiajohtaja Kari Pitkänen (varapuheenjohtaja),
  • opintopalvelujohtaja Mari Ikonen (varajäsen opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen),
  • professori ja dekaani Marjatta Lairio (varajäsen projektipäällikkö Leena Penttinen),
  • ylilääkäri Pirjo Paajanen (varajäsen vastaava psykiatri Kaarina Pöllänen),
  • JYY:n hallituksen puheenjohtaja* (JYY:n valitsema varajäsen; koulutuspoliittinen sihteeri Susanna Koistinen)
  • suunnittelijat Hanna Ahola (nyk. Laitinen) ja Tapio Anttonen (sihteeristö)

* 2012 Kalle Jokinen, 2013 Mari Kröger, 2014 Jenna Anttonen

Lisäksi ryhmään kutsuttiin suunnittelija Ilona Laakkonen, jonka työnä ovat ePortfolion ja ohjaussivuston kehittämisprojektit.
Työryhmän työtä etukäteen valmistellut valmistelija: suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen

 

Seuraavat kokoukset

  • Ohjausryhmän toimikausi on päättynyt. Uusi ohjausryhmä jatkaa 2015-2017.

Dokumentit

Muistiot

Student Life -kotisivut

Kotisivut ovat osoitteessa www.jyu.fi/studentlife

Raportit

Työryhmän loppuraportti (pdf). Esitelty rehtorille 24.8.2015.

Jaa |