Työryhmät

Työryhmän jäsenen, sihteerin ja puheenjohtajan tehtävät

Työryhmän jäsenen tehtävät

 • perehtyminen työryhmän aihealueeseen
 • valmistautuminen työryhmän kokouksiin toimitetun asiakirjamateriaalin pohjalta
 • osallistuminen kokouksiin
 • perusteltujen mielipiteiden esittäminen työryhmässä
 • työryhmän käsittelemien asioiden keskusteluttaminen omassa viiteryhmässä ja yliopistoyhteisössä
 • kokouksessa sovittujen asioiden selvittäminen kokousten välisenä aikana
 • oman asiantuntemuksen kasvattaminen työryhmän aihealueesta
 • aktiivinen osallistuminen raporttien kirjoittamiseen

Työryhmän sihteerin ja puheenjohtajan keskenään jaettavat tehtävät

 • työryhmän valmistelijana toimiminen
 • kokousaikojen ja –paikkojen järjestäminen
 • kokousasiakirjojen valmistelu
  • asialista välttämätön!
 • kokouskutsun lähettäminen asiakirjoineen hyvissä ajoin ennen kokousta
 • muistion kirjoittaminen kokouksen keskustelun pohjalta
  • Asiat kirjataan päätöksinä, kun ne ovat työryhmän päätettävissä. Tällaisia ovat ryhmän toimintatavoista ja aikatauluista päättäminen sekä esim. päätös esittää työryhmän tulosta hallituksen hyväksyttäväksi. Työryhmä voi esittää hallitukselle, rehtorille tai hallintojohtajalle asioita yliopistotason linjauksiksi, mutta ei itse voi päättää linjauksista.
 • selvitysten ja raporttien kirjoittaminen
 • työryhmätyöstä viestiminen mm. verkkosivujen ylläpitäminen
Jaa |
Asettamiskirjeen mallipohja

Oletko valmistelemassa työryhmän perustamista? Käytä asettamiskirjeen mallipohjaa (dotx).