eEducation

Kaatuvat kirjat, e-kirjojen käytön ihanuudesta ja kurjuudesta / eEducation

Kaatuvat kirjat, e-kirjojen käytön ihanuudesta ja kurjuudesta. Kauppakorkeakoulu & kirjasto / eEducation

Nina KivinenPäivi PatjaPäivi: Yliopistomme käynnissä oleva opetuksen kehittämisen teema on e-oppiminen, jossa painopisteenä on nimenomaan joustavien ja pedagogisesti laadukkaiden oppimismahdollisuuksien kehittäminen. Tähän liittyen olemme omassa hankkeessamme tarttuneet muun muassa e-materiaalien hyödyntämismahdollisuuteen opetuksessa ja oppimisessa. Tarjoamiemme peruskurssien ongelmana on perinteisesti ollut tenttikirjojen saatavuus, koska kyse on ollut ns. massakursseista, joiden osallistujamäärät ovat vaihdelleet runsaasta sadasta opiskelijasta runsaaseen neljäänsataan opiskelijaan. Ratkaisua ongelmaan on haettu painettujen kirjojen rinnalla yleistyneistä e-kirjoista, joita löytyy niin painettua kirjaa vastaavia kuin myös ns. interaktiivisia versioita. Omat kokemukseni liittyvät lähinnä ensin mainittuun versioon, mutta voisitkos Nina kertoa tarkemmin, mistä tuossa interaktiivisessa e-kirjassa on kyse ja miten näitä e-kirjoja ylipäätään on mahdollista lähteä etsimään oman opetuksen tueksi?

Nina: Kirjastomme on lähtenyt aktiivisesti markkinoimaan e-kirjoja. Toivetta e-kirjallisuuden lisäämiseen on tullut myös yliopiston puolelta, opetus ja oppiminen siirtyvät verkkoon, jossa myös tietoaineiston tulee olla, ja lisäksi fyysisten tilojen riittävyys on meidän kaikkien jatkuvana haasteena. Mielestämme olemme jo hienosti pysyneet e-kirjan kehityksessä mukana, ja nyt kirjasto tarjoaa tieteellistä e-kirjallisuutta noin 250 000 kappaleen verran. Kurssikirjoista jo noin 10 % löytyy e-kirjoina. Elektronisessa muodossa olevan kirjallisuuden määrä kokonaisuudessaan hipookin jo puolen miljoonan kappaleen lukemia, jos mukaan lasketaan vanhemman kirjallisuuden kokoelmat. Eräskin asiakas mietti kuinka monta lisäkerrosta kirjastorakennuksemme tarvitsisi, jos kaikki nämä kirjat sijoitettaisiin paperisina hyllyyn. Varmasti aivan liian monta.

Niin ja kysymyksesi kirjojen interaktiivisuudesta, se on selkeästi tulevaisuuteen suuntautunut ja en ihmettele, ettei sinulla ole itselläsi niistä vielä kokemusta. Interaktiivinen e-kirja on melko uusi asia. Tähän asti kustannusala on tyytynyt siirtämään paperimuotoisen kirjan pdf:nä verkkoon, ilman mitään lisäominaisuuksia. Toki lukemista helpottavia keinoja löytyy; käyttäjä voi lukemisen yhteydessä sutata e-kirjaa värikkäillä korostuskynillä niin paljon kuin tarpeelliselta tuntuu ja kirjoittaa sivukohtaisia muistiinpanoja. Lukemisen päätyttyä kirjan voi klikata omaan kirjahyllypalveluun odottamaan seuraavaa lukukertaa. E-kirjaan voi paperikirjan tavoin jättää myös kirjanmerkin ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin.

E-kirjoissa on paljon myös muita lukemista helpottavia mahdollisuuksia kuten suorat linkit tietosanakirjoihin, karttapalveluihin ja henkilöhakemistoihin. Verkkoyhteisöllisyys on myös osa lukukokemusta, sillä omat muistiinpanot voi jakaa kavereiden kanssa tai linkata kirjasuosituksen sosiaaliseen mediaan. Todellista interaktiivisuutta minunkaan kirjastomme e-kirjayhdyshenkilönä on vielä vaikea kuvailla, sillä kirjastoille niitä ei vielä juuri tarjota, em. kirjojen ominaisuudet helpottavat lähinnä lukemista. Interaktiivisuudesta puhutaan silloin, kun teos mm. tarjoaa sovelluksia ja pelejä, joilla voi testata oppimaansa, videoita, ääntä, multimediaa, hyperlinkkejä, 3 D-kuvia ja sosiaalista oppimisympäristöä. Hankkeessa tutkimme kyllä interaktiivista e-kirjaa ja sen saimme Inkling- palvelusta, mutta pelkän artikkelin kirjasta, sillä kokonaista kirjaa kirjasto ei voi sieltä hankkia.

Päivi: Tenttikirjojen saatavuuden näkökulmasta e-kirjojen voisi lähtökohtaisesti ajatella ratkaisevan tyystin esimerkiksi massakurssien tenttikirjoihin liittyvät ongelmat. Mutta ainakin omat kokemukseni ovat osoittaneet, että asia ei ole aivan näin ruusuinen. Nimenomaan peruskursseille soveltuvia oman alani e-kirjoja ei jostain kumman syystä ole vielä toistaiseksi ole ollut liiemmälti tarjolla. Ongelma on varmastikin toki alakohtainen ja on myös muistettava, että e-kirjojen kokoelmat kasvavat jatkuvasti. Mitä tulee pitkän etsinnän jälkeen löytämäni e-kirjan saatavuuteen, niin omalle kohdalleni on osunut tähän liittyviä ongelmia ihan roppakaupalla. Käyttämäni e-kirja ei olekaan ollut vaivatta kaikkien kurssilaisten käytettävissä. Kertoisitko Nina tarkemmin alan asiantuntijana, että millaisia ongelmia e-kirjojen kanssa on ollut ja voi tulla eteen?

Nina: Ihan näin meidän kesken Päivi, välillä on meinannut itsellekin usko e-kirjaan loppua tämän hankkeemme aikana. Kävin tänä syksynä Helsingissä Kaisa-kirjastossa vierailulla ja kuulin, että ihan samojen ongelmien kanssa myös siellä tuskaillaan. Aine-ja syventävien opintojen kursseille e-kirjallisuutta voi (oppialasta riippuen) löytyä, mutta peruskurssit suurine opiskelijamäärineen ovat ongelma. Tämä kurssikirjamyynti on kirjakustantajille se juttu mistä rahaa saadaan paperia myymällä ja totesimme yhteisesti Kaisa-kirjaston hankkijan kanssa, että ratkaisua ei taida olla ihan lähitulevaisuudessa odotettavissa. E-kirjojen käytön ongelmat liittyvät lähes poikkeuksetta juuri näihin kustantajien säätämiin rajoituksiin. Julkaistessaan kirjan e-muodossa, heillä on täydet valtuudet määritellä siihen ehdot koskien yhtäaikaista käyttöä, tulostusta ja tallennusta. Usein juuri näihin massakurssien kirjoihin on kustantajan toimesta laitettu 1-3 kolmen yhtäaikaisen käyttäjän rajoitus, joka tekee kirjan käytöstä hankalaa. Kirjastolla voi olla hyvin pienet mahdollisuudet hankkia helpotuksia näihin käytön rajoituksiin, rajoittamaton käyttö/lisälukuoikeudet maksavat huimaavia summia tai eivät ole ollenkaan mahdollisia. Lisäksi täytyy muistaa, että kustannusala tarjoaa lähes poikkeuksetta vain englanninkielistä kirjallisuutta, joka tietysti kaventaa monen tieteenalan mahdollisuutta ottaa e-kirjaa kurssivaatimuksiin.

Tällä hetkellä elämme vielä tilanteessa, jossa kustantajilla ja välittäjillä on omat alustansa, joilla heidän e-kirjojaan voi käyttää. Tulevaisuudessa toivomme pääsevämme tilanteeseen, jossa e-kirja muuttuisi käyttäjäystävällisemmäksi eikä olisi sidottu vain tiettyihin ohjelmiin.

Päivi: Selvittelemme hankkeessamme myös opiskelijoiden käsityksiä e-kirjoista ja ylipäätään e-materiaaleista ja niiden käytettävyydestä. Selvitys on toki vielä kesken, mutta olisiko sinulla Nina antaa jo alustavaa osviittaa opiskelijoiden näkemyksistä?

Nina: Hankkeessamme tosiaan tutkimme kyselyn avulla opiskelijoiden kokemuksia e-kirjoistamme ja tässä vaiheessa selvitys on vielä kesken. Parempi on, etten tässä vaiheessa vielä lähde analysoimaan sitä liian heppoisin perustein. Pidän pääsääntöisesti kirjaston tarjoamat koulutukset e-kirjoista henkilökunnalle ja opiskelijoille ja niiden pohjalta uskaltaisin jotain sanoakin. Koulutukseen osallistujat innostuvat e-kirjoista, jos heillä on ollut ennakkoluuloja aiemmin, niin ne ainakin suuresti hälvenevät. Useimmat yllättyvät e-kirjojen valtavasta määrästä ja aineiston laajuudesta kuinka kirjallisuutta löytyy runoudesta ydinfysiikkaan. E-kirjoissa viehättävät myös muistiinpanotekomahdollisuudet ja erilaiset hakutoiminnot. Eräskin opiskelija totesi paperikirjan alkaneen kyllästyttämään, kun siinä täytyy selailla isoja sivumääriä löytääkseen joku tietty käsite tai aihekokonaisuus, e-kirjassa ei tarvitse kuin kirjoittaa hakuluukkuun etsimänsä ja voi luottaa sekunneissa tulevaan tulokseen.

Interaktiivinen e-kirja. JSBE & kirjasto / eEducation

Päivi Patja/Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu & Nina Kivinen/Jyväskylän yliopiston kirjasto