Interaktiivinen opetus ja oppiminen

Interaktiivinen opetus ja oppiminen - yhdessä parempaa pedagogiikkaa

Hankeopettajat 2013Mitä, ketä ja miksi?

Interaktiivinen opetus ja oppiminen on Jyväskylän yliopistossa toteutettava monitieteinen opetuksen  kehittämishanke.

Hankkeen avulla pyrimme entistä vahvemmin kannustamaan yksittäisiä opettajia, opettajatiimejä ja laitoksia/yksikköjä jatkuvaan opetuksen kehittämiseen. Interaktiivisuuden lisääminen korkeakouluopetuksessa on osa JY:n strategiaa.

Hankkeen ensimmäinen toimintakausi oli lukuvuonna 2011-2012, jonka aikana opetuskäytänteitä kehittivät opettajat ja opiskelijat neljässä tiedekunnassa ja avoimessa yliopistossa.

Uudella toimintakaudella vuonna 2013 kehittäjäopettajia on mukana seuraavilta laitoksilta/yksiköistä: avoin yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos, historian ja etnologian laitos, IHME, kauppakorkeakoulu, kielikeskus, kirjasto, liikuntakasvatuksen laitos, liikuntatieteellinen tdk, opettajankoulutuslaitos, psykologian laitos ja tietojenkäsittelytieteiden laitos.

Hankkeen tavoitteet

  • Vuorovaikutteisen opetustavan rakentuminen opettajien ja opiskelijoiden ammatillisen toimijuuden osaksi
  • Hyvien pedagogisten käytänteiden jakaminen
  • Organisaation yhteisöllinen oppiminen ja uusien oppimisympäristöjen kehittyminen
  • Omiin opetusta ja oppimista koskeviin uskomuksiin vaikuttaminen

Lisäksi tavoitteena on luoda verkostoja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneiden tueksi, luoda puitteita opetuksen kokeilutoiminnalle ja mallintaa jatkuvan kehittämisen rakenteita yliopistossamme.

Vuorovaikutus opettajan työssä

Hanke tukee mukana olevia opettajia järjestämällä kerran kuussa yhteisiä tapaamisia, joissa jaetaan opetusmenetelmällisiä virikkeitä ja vaihdetaan kokemuksia. Lisäksi järjestetään koko yliopistoyhteisölle tarkoitettuja avoimia yleisöluentoja.

Vuorovaikutus opiskelijan oppimisessa

Hanke haastaa opiskelijoita aktiiviseen toimijuuteen ja vuorovaikutukseen toistensa ja opettajien kanssa.

Vuorovaikutus laitoksilla ja yksiköissä

Hanke etsii malleja jatkuvaan opetuksen kehittämiseen yksiköissä. Pedagogisten johtajien aktiivinen rooli tukee opettajia kehittämistyössä.

Tutkimushanke

Interaktiivinen opetus ja oppiminen ovat myös tutkimuskohde. Tutkimus kohdistuu kahteen osa-alueeseen:

  • Interaktiiviset toimintatavat yliopisto-opetuksen kokeilutoiminnassa ja kehittämisessä
  • Opiskelijan toimijuus ja oppimista tukeva vuorovaikutus


Kuva ylhäällä: Hankeopettajia keväällä 2013.

 

Yhteyshenkilöt:

Helena Rasku-Puttonen
Hankkeen johtaja, vararehtori
helena.rasku-puttonen@jyu.fi

puh. 050 373 2119

Päivikki Jääskelä
Vastuullinen tutkija
paivikki.jaaskela@jyu.fi

puh. 040 805 3333

Ulla Klemola, Pedagoginen koordinaattori, (paikalla 2015)