Academic Life

Yhteisöllisyys

Yhdessä tekeminen ja aktiivinen osallistuminen yliopistoyhteisön kehittämiseen on monintavoin palkitsevaa toimintaa.

Sosiaalinen pääoma muodostuu ihmisten välisissä suhteissa. Se syntyy tunnustetusta osaamisesta, eettisten normien noudattamisesta, keskinäisestä luottamuksesta ja verkostomaisesta toiminnasta. Luottamus rakentuu avoimuudelle ja vastuun kantamiselle yhteisön toiminnasta ja sen jäsenistä. Luottamuksen vaalimisesta vastaavat sekä johto että henkilöstö. Yliopiston toimintakulttuurissa arvostetaan mielipiteiden tasapuolista kuulemista, tavoitteiden toteuttamista edistävää avointa keskustelua ja ideointia sekä nopeaa tiedonkulkua. Työyhteisön innovatiivisuus on yliopiston erityinen haaste.

Akateeminen kahvila

 

Yhteisöllisyyden rakentaja-palkinto

Ilmianna yhteisöllisyyden rakentaja viimeistään 10.11.2017

Academic Life -ohjausryhmä kutsuu kaikki yliopistolaiset Yhteisöllisyyden rakentaja -palkittavien etsintään. Palkinto myönnetään teoista, jotka perustellusti ovat edistäneet yliopistolaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Palkintojen avulla nostamme esiin ja julkistamme kaikkien hyödynnettäväksi yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia toimintatapoja yhden jokaisesta tiedekunnasta ja yliopistopalveluista sekä yhden erillislaitoksista. Kukin palkinto on arvoltaan 700 euroa. Yhteisöllisyyden rakentaja -palkinnon myöntää Jyväskylän yliopistosäätiö.

Palkittavaksi ehdotettava Yhteisöllisyyden rakentaja -henkilöstöteko on ryhmän tai yksittäisen henkilön ideoima toimintatapa, teko tai hanke, jolla on koettu olevan myönteistä merkitystä yhteisön tärkeiksi kokemien tavoitteiden saavuttamiseen, etenkin henkilöstön hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden edistämisen tai henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmista.

Lisäksi palkitsemisperusteina arvostetaan teon tai hankkeen innovatiivisuutta, esimerkillisyyttä, ajankohtaisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yhteisöllisyyden rakentaja-palkinnon saajat julkistetaan vuosittain yliopiston kuusijuhlan yhteydessä.

Vapaamuotoinen ehdotus Yhteisöllisyyden rakentaja -palkinnon saajaksi tulee lähettää viimeistään 10.11.2017 Academic Life-ohjausryhmän sihteerille sähköpostitse piia.lopponen@jyu.fi otsikolla YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAJA.

 

Kuusijuhlassa 2016 palkitut yhteisöllisyyden rakentajat

 

 

 

Henkilöstöpalvelut

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv

Akateemiset tapahtumat

https://www.jyu.fi/akateemiset-tapahtumat

Tiedonjyvän verkkolehti

Verkkolehdessä tuoreita yliopistojuttuja
Academic Life -tunnus