Humanistinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan kuudessa laitoksessa (historian ja etnologian laitos, kielten laitos, musiikin laitos, soveltavan kielentutkimuksen keskus, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos sekä viestintätieteiden laitos) toimii tällä hetkellä yli 40 professoria, 160 opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa sekä 60 tutkimuksen ja opetuksen tukihenkilöstöä.