Historian ja etnologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Helan hallinto

Helan hallinto

Helan työyhteisöön kuuluu tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Työn tuloksena syntyy muun muassa uutta tutkimustietoa, julkaisuja, opintosuorituksia sekä tutkintoja. Työtä hallinnoidaan, jotta sen tulokset palvelisivat yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin.

Laitoksen johto vastaa työn ja resurssien jaosta, tulosten ja toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, työn tulosten raportoinnista sekä työhyvinvoinnista. Johdon apuna toimii pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä ja toimielimiä:

Hallinnolliset tehtävät jakaantuvat talous-, henkilöstö- ja opintohallintoon. Kahteen ensiksi mainittuun hallinnonalaan liittyviä asioita hoitavat Humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen talous- ja henkilöstötiimit. Tiedekunnan opintotiimiin kuuluvat amanuenssit työskentelevät fyysisesti Historicassa ja neuvovat opintoasioissa opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Save