Historian ja etnologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Hallinto

Helassa opiskelee ja työskentelee satoja ihmisiä. Asiantuntijaorganisaatiomme toimintaa ylläpitävät ja kehittävät seuraavat tahot:

Laitoksen toimintaan voi tutustua muun muassa seuraavien dokumenttien kautta:

Helan yhteystiedot