Historian ja etnologian laitos

Non-Alignment and its Origins in Cold War Europe: Finland, Yugoslavia and the Soviet Challenge

FT, tutkijatohtori Rinna Kullaa on vastikään julkaissut kirjan Non-Alignment and its Origins in Cold War Europe: Finland, Yugoslavia and the Soviet Challenge. Kullaan erityisasiantuntemus liittyy nimenomaan Balkanin maiden historiaan.

Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Historian ja etnologian laitos

Jyväskylän yliopisto
PL 35 (H)
40014 Jyväskylän yliopisto

Kaikki sivujen kautta lähetetty palaute ohjautuu HELAn www-sivujen ylläpitäjälle Elina Salmiselle.