Historian ja etnologian laitos

Vanhustyöntekijät huolissaan hoivatyön muutoksista (Virkki, Vartiainen, Hänninen)

Vanhustyöntekijät ovat huolissaan siitä, että he eivät pysty tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaista, vanhusten hyvinvointia tukevaa hoivaa. Esteeksi ovat muodostuneet yhä kasvavat tehokkuusvaatimukset.

Tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että hoivatyöntekijöiden vakiintunut ammatillinen etiikka on joutunut vastakkain taloudellisten näkökohtien kanssa. Työntekijöiden on sovitettava yhteen ammatilliset arvonsa, oma jaksamisensa sekä asiakkaan tarpeet ja tiukat tehokkuusvaatimukset. Pahin uhkakuva on, että julkisella sektorilla toimivien vanhustyöntekijöiden moraali muuttuu palvelujen heikentyessä niin, että heistä tulee vanhusten hyvinvoinnista piittaamattomia tai jopa vanhuksia kaltoin kohtelevia työntekijöitä.

Tutkimuksen perusteella huoli vanhustyöntekijöiden eettisen asenteen rapautumisesta näyttää kaikista hoivatyöhön kohdistuvista muutospaineista huolimatta turhalta tai ainakin ennenaikaiselta. Huomionarvoista sen sijaan on, että suorassa asiakaskontaktissa työskenteleminen tekee vanhustyöntekijöistä puskureita, jotka joutuvat kohtaamaan palvelujen tehostamisen seuraukset ja käsittelemään niihin liittyviä tunteita, esimerkiksi syyllisyyttä ja voimattomuutta.

Vanhustyöntekijöille ominainen hoivan etiikka on joutunut koetukselle, mutta se on toistaiseksi välttynyt rapautumiselta. Nähtäväksi kuitenkin jää, mitä vanhustyön etiikalle tapahtuu tulevaisuudessa, kun kehitys kulkee kohti suurempia ja kustannustehokkaampia yksiköitä sosiaalipalveluiden järjestämisessä.

Tulokset on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehden (2012/3) artikkelissa Talouden ja hoivan ristipaineissa Vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista. Tutkimusaineisto koostuu 35:sta vanhustyöntekijöiden ja heidän esimiestensä teemahaastattelusta. Haastattelut on toteutettu osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta tarkastelevaa ParasSos-tutkimushanketta vuosien 20082010 aikana.

Lisätietoja artikkelin kirjoittajilta:

Yliopistotutkija Tuija Virkki YTT, Jyväskylän yliopisto, Puh. 040 8054235, tuija.virkki (at) jyu.fi

Projektitutkija Anssi Vartiainen YTM, YTM, Helsingin kaupunki, Puh. 040 1597441, anssi.vartiainen (at) hel.fi

Tutkija Riitta Hänninen FL, Jyväskylän yliopisto (hela), riitta.j.hanninen (at) jyu.fi

Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Historian ja etnologian laitos

Jyväskylän yliopisto
PL 35 (H)
40014 Jyväskylän yliopisto

Kaikki sivujen kautta lähetetty palaute ohjautuu HELAn www-sivujen ylläpitäjälle Elina Salmiselle.