Historian ja etnologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Opiskelu

Kuvanauha

Opiskelu HELAssa tähtää opiskelijan kasvamiseen akateemiseksi ammattilaiseksi, joka sivuaineista riippuen voi toimia tulevaisuudessa eri työtehtävissä. Opintojen suunnitelmallinen suorittaminen sekä erilaiset opintojen aikana opitut taidot (tutkimustaidot, ryhmätyö, tietotekniset taidot, kriittinen ajattelu, kirjoitusviestintä, tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen, sosiaaliset taidot) kasvattavat erityisesti valmiuksia projektityöhön.

HELAssa voi opiskella
- kandidaatintutkinnon etnologiasta (syksystä 2017 lähtien etnologia ja antropologia) tai historiasta
- maisterintutkinnon etnologian (syksystä 2017 lähtien etnologia ja antropologia), Suomen historian, yleisen historian tai taloushistorian oppiaineissa tai arkistonhallinnan maisteriohjelmassa (jokin mainituista oppiaineista pääaineena).

Save