Historian ja etnologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Opiskelu

Opiskelu HELAssa tähtää opiskelijan kasvamiseen akateemiseksi ammattilaiseksi, joka sivuaineista riippuen voi toimia tulevaisuudessa eri työtehtävissä. Opintojen suunnitelmallinen suorittaminen sekä erilaiset opintojen aikana opitut taidot (tutkimustaidot, ryhmätyö, tietotekniset taidot, kriittinen ajattelu, kirjoitusviestintä, tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen, sosiaaliset taidot) kasvattavat erityisesti valmiuksia projektityöhön.

HELAssa voi opiskella
- kandidaatintutkinnon etnologiasta tai historiasta ja
- maisterintutkinnon etnologian, Suomen, yleisen tai taloushistorian oppiaineissa tai arkistonhallinnan maisteriohjelmassa (joku mainituista oppiaineista pääaineena).

Pääaineen lisäksi tutkinto sisältää sivuaineita, joiden valintaan löytyy apua Jyväskylän yliopiston sivuaineportaalista.