Historian ja etnologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Tutkimus

Tutkimus 

Historian ja etnologian laitoksella tutkitaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen toimintaa, sen edellytyksiä, ehtoja ja tuloksia sekä niiden ajallista monikerroksisuutta. Laitoksen tutkimusta profiloi yhteiskunnallisten kriisien ja muutosten pitkän aikavälin vertaileva tutkimus. Historian ja etnologian laitoksen tutkimus ja koulutus sisältyvät Jyväskylän yliopiston profiiliin ja sitä vahvistavaan painoalaan Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa.