Historian ja etnologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Mitä helassa tutkitaan?

Helan tutkimukselliset painotukset on määritelty voimassa olevassa strategiassa. Tutkimuksen korkeasta tasosta kertoo muun muassa myönnetty hankerahoitus: Hela on mukana kahdessa Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikössä ja yhdessä pohjoismaisessa huippuyksikössä. Lisäksi laitoksessa toimii NOS-HS -hankkeita sekä suuri määrä Suomen Akatemian, Tekesin ja eri säätiöiden rahoittamia tutkimushankkeita.

Laitoksessa toimii seuraavanlaisia tutkimuskeskittymiä (tiedot englanniksi):

    Päättyneitä tutkimusprojekteja