Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Kielten laitos - monipuolista opetusta ja huippututkimusta

Uudet sivut vuoden 2017 alusta!

Kieli- ja viestintätieteiden laitos - uudet sivut 2017 löytyvät osoitteesta:
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi


Kielten laitoksella tutkitaan, millainen merkitys kielellä on yksilölle ja yhteisöille sekä miten yhteiskunnan muuttuminen vaikuttaa kieleen, sen oppimiseen, opettamiseen ja käyttöön. Monialaisella tutkimuksella vastataan yhteiskunnassa ilmenevään haasteeseen muuttuvasta monikielisyydestä. Laitoksen tutkimus painottuu soveltavaan kielitieteeseen, jolla tarkoitetaan kielen tarkastelua yhteiskunnallisessa kontekstissaan. Tutkimuksen painoalat ovat (1) kielen oppiminen ja opettaminen sekä (2) diskurssintutkimus.