Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Sirpa Leppäselle ja Tuomo Hiippalalle pohjoismaista NOS-HS -työpajarahoitusta

Professori Sirpa Leppänen ja tutkijatohtori Tuomo Hiippala ovat saaneet NOS-HS -rahoituksen työpajoilleen. NOS-HS:n (The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences) tavoitteena on edistää pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyötä.

Leppäsen projekti on Contact zones in the Nordic countries: multilingualism, mobility, and diversifying diversity ja Hiippalan The Remediation of Education (REED).

 

Lisätietoja: http://www.nos-hs.org/en_us/our-funding/grant-decisions/

Sirpa Leppänen sirpa.h.leppanen@jyu.fi

Tuomo Hiippala tuomo.hiippala@jyu.fi