Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Koneen säätiöltä rahoitusta Toiminnallista monikielisyyttä -koulutukseen

Koneen säätiö on myöntänyt yliopistonlehtori Katja Mäntylälle ja työryhmälle apurahan täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Alakoululaisten opettajille sekä opettajaopiskelijoille suunnattu Toiminnallista monikielisyyttä ja kielitietoisen toimijuuden tukemista kasvokkain ja verkossa: työpajapäivät opettajille ja opettajaopiskelijoille -koulutuksessa keskitytään kielten lokeroinnin sijaan monikielisyyden huomioimiseen ja kielellisten ilmiöiden tarkasteluun kielitietoista ajattelua kehittäen, yli oppiainerajojen. Kantavana ajatuksena ovat toiminnallisuus ja oppijan oma toimijuus. Koulutuksessa korostetaan oppijan aktiivista roolia sekä oppijan oman kielirepertuaarin tunnistamista, tunnustamista ja hyödyntämistä kielenoppimisessa.

Neljän työpajapäivän tuotokset koostetaan verkkoon avoimeksi opettajien tieto- ja ideapaketiksi.

Työpajojen teemat ovat:

  • Monikielisyys ja toiminnallisuus; 25.-26.11. 2016
  • Monikielisyys ja draama/taide; 20.1.-21.1.2017
  • Monikielisyys ja pelit ja leikit; 17.-18.3.2017
  • Monikielisyys ja digiloikka; 21.-22.4.2017

Lisätietoja koulutuksesta Täydennyskoulutus-sivulla