Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Kielten laitokselle kaksi Student Life -hankerahoitusta

Jyväversitas-rahoitus

Student Life on myöntänyt Jyväversitas-rahoituksen kahdelle kielten laitoksen opiskelijoiden ideoimalle kehittämisprojektille. Jyväversitas on uusi yhteistyömuoto, jolla haetaan opiskelijoilta uusia käytännön ideoita opiskelun tukemiseen, innostamiseen ja sujuvoittamiseen Jyväskylän yliopistossa. 

Kielten laitoksen rahoitettavat projektit ovat:

  • Hommat haltuun! (15 000 €): pitää sisällään ryhmäopiskelun tuen, gradu-tuen sekä osaamisen tunnistamisen osiot. Kumppaneina kielten laitos ja kirjasto.
  • Ryhmä­mentorointi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella (10 000 €): työllistyvyyden, työelämäsuunnittelun ja työelämäverkostotietoisuuden vahvistamiseen suunnattu malli. Kumppaneina kielten laitos ja työelämäpalvelut.

Jyväversitas-rahoitusta haki yhteensä kahdeksan eri projektia. Kolmas rahoitettava projekti on yliopistoliikuntaan linkittyvä Hyvinvoiva minä -verkkosivusto.

Student Life rahoittaa vuonna 2016 kehittämishankkeita, jotka edistävät akateemista opiskelua tai auttavat opiskelijan kasvua työssään. Jyväversitas-projekteilla nostetaan esille sellaisia opiskelijatarpeita, jotka nousevat opiskelijoilta itseltään, ja jotka opiskelijat itse kokevat merkityksellisiksi opiskelunsa sujumisen kannalta. Jyväversitas-projektit myös toteutetaan pääosin opiskelijatyönä laitoskumppanien tukemana.

Lisätietoja www.jyu.fi/studentlife/jyvaversitas