Kielten laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Tulossa: täydennyskoulutusta äidinkielen ja vieraan kielen opettajille

Kielikampus järjestää syksyllä 2016 täydennyskoulutusta äidinkielen ja vieraan kielen opettajille luokka-asteesta riippumatta. Monessa kielessä monella tavalla - näkökulmia kielitietoiseen kielikoulutukseen -hanke toteutetaan Opetushallituksen myöntämän rahoituksen avulla. 

Syksyllä 2016 alkava koulutus antaa osallistujille tiiviin kielen ja viestinnän tutkimuksen viimeaikaisiin näkökulmiin ja tutkimustuloksiin perustuvan tietopaketin monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta sekä käytännön keinoja ja työtapoja monikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa työskentelyyn. Lisäksi koulutus tarjoaa tilaisuuden luoda uusia vertaisverkostoja.

Kouluttajina toimivat Kielikampuksen opettajat ja tutkijat. Koulutus toteutetaan yhden lukuvuoden mittaisena, ja siihen kuuluu neljä lähikoulutusjaksoa Jyväskylässä (pe 17-20, la 9-14).

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutukseen otetaan 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen koulutukseen koulutukseen 23.9.-5.10.2016.

Lähijaksojen teemat ja ajat:

  • Monikielisyys ja -kulttuurisuus kielen opettajan arjessa 14.-15.10.2016
  • Monikielinen oppija koulussa 9.-10.12.2016
  • Informaalit oppimisympäristöt ja niiden hyödyntäminen 3.-4.2.2017
  • Monikielisen oppijan kielitaidon arviointi 7.-8.4.2017

Lähijaksojen välillä teemojen käytännön soveltamista omassa oppilaitoksessa.

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki Täydennyskoulutus-sivulla

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Katja Mäntylä, katja.mantyla@jyu.fi